-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Ons maritiem erfgoed

Ons maritiem erfgoed

 

In het Natiënhuis in Antwerpen loopt sinds 21 september en nog tot 28 oktober de tentoonstelling ‘Ons Maritiem Erfgoed’. Die unieke tentoonstelling toont onze territoriale wateren als verborgen schatkamer van vergane schepen die ooit de zeeën bedwongen.

De tentoonstelling wil niet alleen het geheugen zijn van ons zeevaartverleden maar wijzen op de noodzaak van ons scheepstransport. De nadruk ligt op het ‘vergeten front’ van 1914-1918: de strijd die tijdens Wereldoorlog I op zee werd uitgevochten. Die is immers veel minder bekend en zit dus veel minder in ons collectief geheugen. Die periode is interessant omdat de marine, koopvaardij en visserij een belangrijke invloed hebben gehad op het oorlogsverloop.

Bij gebrek aan een militaire marine bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog bewapende België zijn koopvaardijschepen, visserijschepen, loodsboten en overzetboten (mailboten). Er komen militairen aan boord die samen met de burgerbemanning de aanvallen counteren, gewonden vervoeren en voedsel aanvoeren naar ons uitgehongerde land. 

Het front op zee worstelde met een nieuwe manier van oorlogvoering. Het onderging de stormwinden die over ijskoude wateren raasden. Onze zeevaarders werden aan flarden gereten door de torpedo’s van de U-boten en gingen ongenadig in de golven ten onder, in volkomen anonimiteit. Een eenzame drenkeling had geen graf, de nabestaanden rouwden in het ijle.

Dankzij de staatssecretaris voor de Noordzee werden de scheepswrakken uit beide wereldoorlogen voor de Belgische Kust na honderd jaar beschermd. Eind vorige week werd alvast het voorontwerp van de wet goedgekeurd om scheepswrakken met een belangrijke historische waarde het statuut te geven van cultureel erfgoed onder water, en de bescherming die daarbij hoort. Dat benadrukt niet alleen hun historische waarde maar schenkt eindelijk ook een laatste officiële rustplaats aan de duizenden zeelui gestorven aan boord van hun schip. We will remember them!