-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Onderzoeksschip Belgica krijgt opvolger in 2020

Onderzoeksschip Belgica krijgt opvolger in 2020

 

Op voorstel van staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Elke Sleurs en staatssecretaris voor Noordzee Philippe De Backer, ging de ministerraad op 28 oktober 2016 akkoord met de vervanging van het oceanografisch onderzoeksschip A962 Belgica. 

De Belgica heeft bijgedragen tot de ontwikkeling en internationale uitstraling van het Belgische zeewetenschappelijk onderzoek en is nog steeds een onmisbare platform voor de Belgische onderzoeksgemeenschap. Doordat het schip de maximale levensduur heeft bereikt, is er een structurele oplossing nodig om het schip te vervangen. Het werd in 1984 gebouwd en Koningin Fabiola doopte het schip. Ondertussen heeft de Belgica reeds 900.000 zeemijlen op de teller staan. 

De A962 Belgica is een onderzoeksschip van de Belgische overheid bemand door marinepersoneel. De Belgica houdt toezicht op de kwaliteit van het zeewater en verricht wetenschappelijk onderzoek op zee. 

Het schip heeft als hoofddoel de fauna en flora in de Noordzee te onderzoeken. Het laboratorium aan boord verzamelt hierover biologische, chemische, fysische en geologische gegevens voor de Belgische universiteiten en overheidsinstellingen. Voor het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek van de Vlaamse overheid verstrekt de Belgica belangrijke informatie over de stockramingen van commerciële vissoorten en menselijke verstoringen van het maritieme milieu. Ook olievlekken brengen de onderzoekers in kaart. 

De bemanning van de Belgica bestaat uit vijftien wetenschappers en vijftien militairen. De leuze van het schip luidt: Pro scientia et mare (Voor de wetenschap en de zee). 

Alweer goed nieuws dus voor de Marinecomponent!