-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Onbemande vliegtuigen van Defensie ondersteunen douane

Onbemande vliegtuigen van Defensie ondersteunen douane

 

Op woensdag 17 mei hebben de minister van Defensie belast met Ambtenarenzaken Steven Vandeput en minister van Financiën Johan Van Overtveldt een samenwerkingsakkoord ondertekend over de inzet van militaire onbemande waarnemingsvliegtuigen bij douanecontroles.

De informatie die de onbemande toestellen van de Luchtcomponent verstrekken, verhoogt de efficiëntie van de douanecontroles op de openbare weg. Bij dergelijke controles zoeken ze naar drugs, wapens, cash geld en goederen waarvoor accijnzen verschuldigd zijn. Ze gaan ook na of chauffeurs geen rode diesel gebruiken en kunnen achterstallige boetes innen.

De Franse en de Belgische douanediensten werken al langer samen. Nieuw is het partnerschap tussen Financiën en Defensie, dat de ministers op 17 mei met een samenwerkingsprotocol bezegelden.