-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Oefening in Antwerpse haven

Oefening in Antwerpse haven

 

Van 26 tot 29 juni vond in de haven van Antwerpen de gecoördineerde havenbeschermingsoefening Joint Protector plaats tussen de verschillende burger-en militaire veiligheidsdiensten. De Antwerpse haven werd uitgekozen voor haar strategische en centrale ligging.

Tijdens deze oefening werd de haven van Antwerpen voorbereid op het aanmeren van een schip dat zich in een verhoogd dreigingsniveau bevond. Zo'n schip kan uit een oorlogszone komen met inbeslaggenomen conventionele of chemische wapens aan boord, maar kan eveneens het doelwit zijn van extremisten door haar afkomst of lading.

Om op deze dreiging een gepast antwoord te bieden, werd de haven van Antwerpen voorbereid. Gezien het belang om de haven operationeel te houden, mocht er niets aan het toeval worden overgelaten. Zowel onder als boven het wateroppervlak werden gedurende deze vier dagen alle zones rigoureus gescreend door de Mine Warfare Unit van de Belgische Marine om mogelijke dreigingen te voorkomen.

Het doel van deze grootse oefening is om de samenwerking tussen de Mine Warfare Unit, DOVO, het patrouillevaartuig P901 Castor, de Naval Co-operation and Guidance for shipping (NCAGS) dat enkel uit reservisten bestaat, het Provincie Commando Antwerpen, de Havenkapiteinsdiensten Antwerpen, het technische steunteam Scheepvaartpolitie Zeebrugge en de duikers van de Brandweer te stroomlijnen.

De oefening werd georganiseerd door de Mine Warfare Unit, bestaande uit twee componenten: het Very Shallow Water-team (VSW), dat kust- en havenzones analyseert met de REMUS-opzoekingstuigen type 100, die tot 100 meter diep kunnen duiken enerzijds en anderzijds het Rapid Environmental Assessment-team, dat de bodemgesteldheid in kaart brengt. Dit gebeurt door middel van een sonarscan. Dankzij beide hoogtechnologische sonarsystemen, kunnen beide ploegen dagelijks met een zekerheid van 99 procent een zone analyseren van 200 meter lang op 100 meter breed. Het zullen uiteindelijk de duikers van DOVO zijn die het oefentuig onschadelijk maken.

Het  VSW-team werd uitgerust met een nieuwe Rigid Inflatable Boat voor het vervoer van de REMUS op het water. Binnen enkele weken zal het team ook uitgerust worden met nieuwe alle terrein voertuigen. Daarnaast leidt het VSW-team een aantal experten rond Autonomous Underwater Vehicle, de toekomst voor ons mijnenjaagcontingent.

Uiteindelijk kregen op donderdag 29 juni verschillende provinciegouverneurs en diverse militaire, burgelijke en havengebonden autoriteiten, op uitnodiging van divisieadmiraal Wim Robberecht, een voordracht en demonstraties vanop de P901 Castor.