-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Observeren, trainen en evalueren in Hilversum

Observeren, trainen en evalueren in Hilversum

 

In het Nederlandse Hilversum trainen van 13 tot 17 november 31 militairen van de medische eenheden 3 en 4 EMI op het evacueren van slachtoffers. Bij onze Nederlandse collega's zijn ze daarvoor aan het juiste adres. De kazerne in Hilversum dient immers als een enorm trainings- en opleidingscentrum voor hulpdiensten die te maken krijgen met medische interventies.

Al is het dan wel maar dag 1 van de oefening, het gonst alvast van activiteit wanneer we arriveren. Overal waar we kijken worden fictieve gewonden verzorgd. Schotwonden, een granaatinslag, verstikkingsverschijnselen, ... Het zijn maar enkele van de crisissituaties waar ze deze week aan sleutelen.

De vijfdaagse training richt zich op het evacueren van oorlogsslachtoffers van de plek waar ze gewond raken naar de eerstehulppost op het terrein, de zogenaamde Role 1. "Naargelang de oefening vordert, worden de trainingssituaties ingewikkelder en uitdagender", aldus adjudant-chef Bart Ongena. "We hebben ook enkele nieuwe mensen mee op deze oefening, dus het tempo mag bij de aanvang nog niet te hoog liggen."

Doordat de oefening binnen de muren van de kazerne plaatsvindt, is de omkadering beperkt. Dit zien de organisator als een voordeel, gezien ze dan meer greep op de oefening kunnen houden. "We ontplooien een Role 1 zoals die ook op het terrein zou ontplooid worden én we spelen realistische scenario's", geeft luitenant Eduard Vanlauwe ons mee. "We volgen alle officiële stappen, van de eerste hulpverlener tot de behandeling in de Role 1."

Leuk detail: de fictieve gewonden in de scenario's maken deel uit van de organisatie LOTUS, wat staat voor Landelijke Opleiding Tot Uitbeelding van Slachtoffers. Die mensen nemen hun rol erg ter harte, zodat het realisme van de situatie primeert.