-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Nucleaire oefening in Amay

Nucleaire oefening in Amay

 

Op 22 en 23 maart oefenden verschillende spelers van de Meetcel (CELMES) van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) in de kazerne van Amay. De CBRN-compagnie (Chemisch, Biologisch, Radiologisch, Nucleair) van het 4 Bataljon Genie is een van die spelers. Ook zij namen deel aan deze oefening in het kader van het nucleair urgentieplan.   

In de Meetcel werken veel agentschappen samen, onder andere de Civiele Bescherming, Defensie, het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV), Electrabel.  Het geheel staat onder leiding van het FANC.  

Zij oefenden in Amay het opsporen van radiologische straling. De radiologische besmetting tijdens de oefening was echt, zij het in een ongevaarlijke dosis. Zo kregen de deelnemers de gelegenheid om hun vaardigheden te testen met de verschillende meetinstrumenten en uitrusting.   

“In geval van een radiologisch incident op ons grondgebied kunnen de ploegen van de CBRN compagnie van het 4 Bataljon Genie opgeroepen worden om metingen of stalen te gaan nemen in het terrein,” vertelt commandant Christophe Vincart van het 4Bn Genie.Onze ploegen zijn goed uitgerust om hun opdracht te volbrengen. We zien hen nu aan het werk in hun beschermingspak derde generatie. Dat is de laatste nieuwe kledij die binnen Defensie voorhanden is. Ze wordt ook gebruikt in buitenlandse opdrachten en is geschikt voor elke mogelijke CBRN dreiging.”  

Op dit moment zorgt een detachement van het 4 Bn Genie voor de ontsmetting van alle materiaal dat vanuit Afghanistan terugkeert naar België. 

Het FANC werkt en traint regelmatig samen met Defensie. De procedures en werkwijzen bij alle betrokken agentschappen zijn sterk op elkaar afgestemd. “De samenwerking met Defensie verloopt heel vlot en we gaan die in de toekomst zeker verderzetten,” beaamt Yannick Kerckx, coördinator van de Meetcel.