-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Noord-Atlantisch kustwachtforum strijkt neer in Oostende

Noord-Atlantisch kustwachtforum strijkt neer in Oostende

 

Van 26 maart tot 28 maart namen een honderdtal verantwoordelijken van kustwachtorganisaties deel aan de expert meeting van het North Atlantic Coast Guard Forum (NAGCF)

Het NACGF werd opgericht in 2007 en is een niet-verdragsgebonden forum tussen de kustwachtorganisaties van twintig lidstaten. Het doel van het NACGF is om de samenwerking tussen de lidstaten op het gebied van maritieme veiligheid en beveiliging in de regio te vergroten door netwerken uit te bouwen en informatie uit te wisselen over voorbeeldpraktijken en ervaringen.

Er waren zes werkgroepen rond thema's als milieu, visserij, drugssmokkel, search and rescue (SAR), enzovoort. Er was extra aandacht voor de werkgroepen rond illegale drugs- en mensenhandel en de impact van de opwarming van de aarde op milieu en visbestanden. Ook de technologische vooruitgang rond het gebruik van UAV's (unmanned aerial vehicles), drones en zelf een maritiem spatiaal programma waren stof tot discussie.

Een bezoek op de werkvloer mocht niet ontbreken. De deelnemers werden vergast op een bezoek aan de Maritieme en Reddingscentrale van de Kustwacht (MRCC), en op een bezoek aan een kustwachtpatrouillevaartuig van de Marine.

Door dergelijke forums te organiseren worden de wereldzeeën wat veiliger, maar kunnen vooral de middelen doeltreffender en efficiënter ingezet worden. Voor België is deze samenwerking van cruciaal belang, gezien het groot aantal scheepsbewegingen voor onze kust.