-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Nieuwe Special Operations Regiment officieel opgericht

Nieuwe Special Operations Regiment officieel opgericht

 

De Lichte Brigade is niet meer. Op 3 juli werden het 3 Bataljon Parachutisten, 2 Bataljon Commando's, hun aanverwante trainingscentra en de Special Forces Group, die samen de Lichte Brigade vormden, namelijk omgevormd tot het Special Operations Regiment (SOR). Dat gebeurde tijdens een parade in het kwartier de Hemptinne in Heverlee.

Tegelijkertijd werd de 6 Groep Communicatie- en Informatiesystemen (6 Gp CIS) in het nieuwe Regiment geïntegreerd voor de communicatie-ondersteuning. En daarmee stoppen de veranderingen niet, volgens kolonel Vincent Descheemaeker, commandant van het Regiment. "Onze interne structuren worden aangepast. De Special Forces Group neemt toe in effectieven en elke eenheid krijgt een specifieke heroriëntatie die gericht is op het uitvoeren van speciale operaties."

De omvorming van de Lichte Brigade naar een Special Operations Regiment maakt deel uit van de Strategische Visie voor Defensie van Defensieminister Steven Vandeput en is een van de speerpunten van de hervorming van de Landcomponent. Die is nodig om tegemoet te kunnen komen aan de vraag van bijvoorbeeld de NAVO om meer troepen ter beschikking te kunnen stellen die in staat zijn om speciale operaties uit te voeren.

Speciale operaties zijn militaire activiteiten die uitgevoerd worden door speciaal georganiseerde en uitgeruste eenheden. Ze maken gebruik van bijzondere tactieken, technieken en inzetmethodes om gevoelige acties uit te voeren, zoals het vergaren van informatie, aansturen van precisiebombardementen of het bevrijden van gijzelaars in het buitenland. "De opdracht die ons leger op vraag van de internationale coalitie in Irak tegen IS uitvoert, past bijvoorbeeld in dat kader", zegt minister Vandeput. "Iraakse troepen worden door ons opgeleid en ondersteund, zodat ze zelf kunnen instaan voor de veiligheid in hun land."

"Het is zo goed als zeker dat het regiment permanent zal worden ingezet", gaat kolonel Descheemaeker verder. "Het is inderdaad de bedoeling dat het regiment zo operationeel mogelijk is, daarom ook het nut om nieuw materiaal te verkrijgen." Een deel van dat nieuwe materieel werd trouwens voorgesteld tijdens de plechtigheid: Het FOX Rapid Reaction Vehicle, een licht tactisch voertuig dat vanaf januari 2019 operationeel zal zijn.