-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Nieuwe ontmijningsvaartuigen krijgen vorm

Nieuwe ontmijningsvaartuigen krijgen vorm

 

Om hun mijnenbestrijdingscapaciteit te vernieuwen, hebben deskundigen van de Nederlandse en Belgische Defensie in juli hun eerste technische meeting gehouden. Dat deden ze samen met technische vertegenwoordigers van Belgium Naval Robotics (BNR) in het Franse Toulon. Live demonstraties en deskundige presentaties bevestigden dat de groep over de nodige expertise en knowhow beschikt om het project tot een goed einde te brengen.

Tijdens de meeting met ECA Robotics werd het technisch inzicht in de onbemande vaartuigen verder uitgediept. Tijdens een bezoek aan de werkplaatsen kwamen het productieproces van die tuigen en de toegepaste kwaliteitsnormen aan bod.

Vervolgens demonstreerden ze live hoe ze vanop een onbemand vaartuig een systeem kunnen lanceren om mijnen te identificeren en te vernietigen (MIDS of Mine Identification & Disposal System). Daarop aansluitend volgde de detectie en gesimuleerde ‘vernietiging’ van een oefenmijn door dat systeem.

Tijdens de technische meeting met de Naval Group werd de Principal Warfare Software (PWS) besproken. De toegepaste architectuur, de cyberbeveiliging, de interoperabiliteit en de gebruiksmogelijkheden werden toegelicht. Zo konden de experten van de Naval Group en van beide krijgsmachten inzicht verwerven in die systemen en informatie uitwisselen.

Een indrukwekkende live demonstratie van de PWS Polaris liet toe om alle gebruiksmogelijkheden in detail te tonen. Het innovatief en performant karakter van die software past volledig in de filosofie van het vernieuwingsproject van de mijnenbestrijdingscapaciteit.

Sinds Defensie het contract op 22 mei 2019 gunde aan Belgium Naval & Robotics zit het project voor de komende drie jaar in haar ontwerpfase. De voorgestelde technische oplossingen tijdens de eerste meeting lagen volledig in lijn met de verwachtingen van Defensie en de strenge eisen van het bestek.