-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Nieuwe gevechtssystemen krijgen vorm

Nieuwe gevechtssystemen krijgen vorm

 

Op 25 oktober 2018 heeft de regering beslist om de gemotoriseerde capaciteit van de Landcomponent te moderniseren. Daarvoor is ze een strategisch partnerschap met Frankrijk aangegaan. Het meest zichtbare deel van het project is de aankoop van twee types pantservoertuigen. Daarmee stopt het echter niet.

Het project rond de gemotoriseerde capaciteit (CaMo) omvat een heel systeem aan gevechtssystemen en een diepgaande samenwerking met onze strategische partner Frankrijk, in alle zogenaamde ontwikkelingslijnen: doctrine, organisatie, training, materieel, leiderschap, personeel, infrastructuur en operationele samenwerking.

De ruggengraat van het project is een systeem van netwerkradio's SICS (Système d'Information de Combat Scorpion). Dat garandeert dat al het verbonden personeel en alle wapensystemen de beschikbare informatie optimaal kunnen gebruiken. Dit concept gaat verder dan alles wat er momenteel ontwikkeld wordt in Europa en zelfs de NAVO.

Dit project lanceert dus een operationele ruggengraat voor de Landcomponent die het Belgische niveau overstijgt. Die is essentieel om onze landtroepen ook in de toekomst binnen een internationaal opdrachtenkader te kunnen blijven inzetten.

Die diepgaande samenwerking betekent dat Belgische en Franse eenheden perfect uitwisselbaar zullen zijn. Elk land kan die capaciteit echter ook autonoom inzetten. De operationele inzet blijft dus een soevereine nationale beslissing.

"Met het CaMo-dossier brengen we de zoveel besproken Europese defensiesamenwerking in de praktijk", zegt generaal-majoor Marc Thys, de commandant van de Landcomponent. "België is hier opnieuw een Europese en mondiale voortrekker met een samenwerkingsmodel dat een voorbeeld kan zijn voor velen."

De levering van de eerste nieuwe pantservoertuigen is gepland voor 2025. In de aanloop daarnaartoe zal het partnerschap met Frankrijk al concreet worden in de vorm van opleidingen, ondersteuning, aanpassingen van infrastructuur, gezamenlijke oefeningen, enzovoort.

"Modern materieel is belangrijk maar niet voldoende om jonge gemotiveerde mensen aan te trekken", voegt generaal Thys er nog aan toe. "We werken intussen al aan andere maatregelen rond het statuut, zekerheid en (betere) geografische spreiding om onze organisatie sterker en klaar voor de toekomst te maken."