-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Nieuwe directeur voor het Competentiecentrum van de Marine

Nieuwe directeur voor het Competentiecentrum van de Marine

 

In de Marinekazerne Luitenant-ter-zee Billet gaf fregatkapitein vlieger Gilles Colmant op vrijdag 18 januari het bevel van het Competentiecentrum van de Marine (CC Mar) over aan fregatkapitein Peter Ramboer.

De commandowissel in Sint-Kruis (Brugge) ging traditioneel gepaard met een militaire plechtigheid onder het voorzitterschap van de commandant van de Marine, divisieadmiraal Wim Robberecht. De Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen onder leiding van kapelmeester kapitein-commandant Yves Serges luisterde het gebeuren op. Het vaandel van de Marine en twee pelotons met het kader en de leerlingen van CC Mar, onder het bevel van korvetkapitein Koen Verbouw (adjunct Steun van het CC Mar), waren voor de plechtigheidopgesteld .

Fregatkapitein Peter Ramboer wordt de negende directeur van het CC Mar in de nieuwe structuur. Hij woont in Torhout, is gehuwd en vader van vier kinderen. Gilles Colmant was drie jaar directeur van het CC Mar. Tijdens zijn bevel werd vooral de samenwerking met de VDAB verder uitgewerkt. Die succesvolle cohesie is voor de opleiding bij de Marine van levensbelang.

Toekomstige navigatieofficieren van de Marine leren op simulatoren van de VDAB de vaardigheden om hun taken te kunnen uitvoeren, zoals interactie en communicatie met andere schepen, info verwerven en rapporteren aan de commandant. Het project dat ontstond in het Maritiem Centrum in Zeebrugge is een van de vele andere opleidingen die het Defensiepersoneel in de privésector volgt. Dit is essentieel om de samenhang tussen beide sectoren verder uit te bouwen en de opleidingen bij Defensie in de toekomst verder te perfectioneren.

Intern werd de basis gelegd voor verdere koersveranderingen zoals het nieuwe project 'Matroos Marine'. Fregatkapitein Colmant ligt ook aan de basis van experimenten met hedendaagse pedagogieën in combinatie met moderne leermiddelen met aandacht voor werkplekleren en coaching.

In zijn afscheidsrede bedankte hij de strategische partners van de beroepsopleiding bij de Marine, in het bijzonder VDAB. "Samen zijn we sterker", dat is zeker! Zoals in elk huwelijk is het niet altijd rozengeur en maneschijn maar het onontbeerlijk wederzijdse vertrouwen is aanwezig en we werken altijd samen aan oplossingen. In dat kader steekt binnenkort het Maritime Competency and Career Centre van wal, het nieuwe vlaggenschip van de maritieme beroepsopleiding in België.