-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Nieuwe aanwinst voor 29 Bataljon Logistiek

Nieuwe aanwinst voor 29 Bataljon Logistiek

Sinds midden juli is het 29 Bataljon Logistiek in Grobbendonk trotse eigenaar van een mobiel behandelingsstation om jerrycans te vullen. Op 20 augustus stelde ze dit Mobile Treatment System (MTS) voor.

"Een van de taken van onze eenheid is de brandstofbevoorrading van alle Belgische eenheden, zowel in binnen- als buitenland", legt de verantwoordelijke voor de MTS, adjudant Freddy Vansteenkiste, uit. Hij heeft in Denemarken het station van binnen en van buiten leren kennen aangezien het daar ontwikkeld is. "Het voordeel van dit station is dat we het kunnen inzetten in het buitenland tijdens oefeningen of opdrachten. Het systeem kan volledig autonoom werken op een generator. Een aangekoppelde tankwagen zorgt voor de brandstoftoevoer."

Een Deense firma ontwikkelde het eerste mobiele behandelingsstation in 1989. Sindsdien zijn er nog maar dertien gebouwd. "Wij mogen dus met trots zeggen dat de Belgische Defensie eigenaar is van het veertiende exemplaar wereldwijd. Naast Denemarken beschikken ook het Nederlandse, Duitse en Britse leger over een dergelijk station", vult Vansteenkiste aan.

Ook op vlak van ergonomie is dit een grote stap vooruit. Vroeger werden de jerrycans handmatig gevuld. Volle jerrycans heffen maakte dit werk zeer belastend voor de rug. "Aan het nieuwe station hangt een pneumatische assistentiearm om de volle reservoirs zonder moeite te verplaatsen. Dit maakt het werk van de operatoren een heel pak aangenamer", verduidelijkt Vansteenkiste.

Vooral tijdens oefeningen maken de eenheden gebruik van jerrycans voor hun voertuigen, generatoren en verwarmingselementen. Ze zijn dan vaak ver verwijderd van de logistieke steun van een vast tankstation. "Per jaar leveren wij 400.000 liter diesel en 70.000 liter benzine in jerrycans van twintig liter", concludeert Vansteenkiste. Dankzij het nieuwe behandelingssysteem worden die quota vlot gehaald.