-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Nieuw veldhospitaal voor buitenlandse missies

Nieuw veldhospitaal voor buitenlandse missies

 

Defensie heeft een nieuw mobiel en modulair veldhospitaal voor twaalf miljoen euro aangekocht om het personeel dat ingezet wordt in operaties te kunnen ondersteunen. België kan zo een grote bijdrage leveren in het kader van de medische steun aan operaties die geleid worden door de NAVO of de EU. Rekening houdend met het ontwikkelingstraject en de vormings- en trainingsperiodes van dit nieuw materieel zal het veldhospitaal volledig operationeel zijn in 2026.

ROL 2 Basic tot Enhanced

Medische steun tijdens militaire inzet is cruciaal en blijft bijgevolg een nationale verantwoordelijkheid tijdens ontplooiing in zowel het binnen- als buitenland, ook al wordt ze verzekerd door een internationale partner. Daarenboven moeten militairen tijdens die operaties op een medische ondersteuning van gelijkwaardige kwaliteit als in eigen land kunnen rekenen.

Met een investeringsbudget van twaalf miljoen euro voorziet het contract in de aankoop van een Rol 2 Basic en de Enhanced modules. Een veldhospitaal of Role 2 Medical Treatment Facility (MTF) kan beschouwd worden als basic wanneer dit in staat is om levensreddende chirurgie toe te passen in een semi-mobiele configuratie en minimaal bestaat uit zeven kernmodules. De verschillende modules vergroten de configuratie in functie van de specificiteit van de zending.

In de maximale configuratie beschikt Defensie over een Rol 2 Enhanced. Hier kunnen zestien zwaargewonde patiënten per 24 uur door twee chirurgische teams geopereerd worden. De verschillende aangehechte capaciteiten zijn: een tandheelkundige module, een module voor isolatie in geval van infectieziekten, een module Mental Health Care, een laboratorium, een module voor fysiotherapie, enz.

In de toekomst kunnen eventueel optionele schijven opgenomen worden voor de aankoop van een tweede Rol 2 Basic of van een ontplooibare mobiele CT-scan in een container.

Te beschouwen als een wapensysteem

In het kader van de procedure voor overheidsopdrachten hebben verschillende firma’s zich kandidaat gesteld en heeft het Frans-Engelse consortium UTILIS-G3S na afloop van verschillende evaluatiefases de markt binnengehaald.

Bovenop de levering van de verschillende modules voorziet het contract een operationele, technische en logistieke steun voor de volledige levensduur van het materiaal, alsook talrijke vormingen over het medisch materiaal en de infrastructuur.

De uitdaging

Een veldhospitaal koop je niet kant-en-klaar. De contractant zal eerst een prototype maken dat door de Medische Component en personeel van de Algemene Directie Material Resources aan de nodige tests onderworpen wordt. De grote uitdaging zit hem in het maken van een systeem dat efficiënt en eenvoudig kan op- en afgebouwd worden.  

Alhoewel een veldhospitaal in tentvorm ontplooid wordt, is het toch een zeer complex systeem waarin talrijke toestellen met elkaar verbonden dienen te worden. Het beheer van de luchtstroom, het behoud van een continu en stabiel elektriciteitsnetwerk, het waterbeheer en het behoud van een constante temperatuur in de installaties bij wisselende omgevingen en buitentemperaturen vormen de belangrijkste technologische uitdagingen.

De integratie van de verschillende componenten (Infrastructuur, steunelementen, medische modules en medisch materiaal) is dan ook essentieel.

Vervolgens zijn er de nodige vormings- en trainingsperiodes voor het opstellen en het gebruik van dit nieuwe materiaal. De IOC (Initial Operational Capable) is voorzien in 2022 en de FOC (Full Operational Capable) in 2026. Deze aankoop werd gerealiseerd in het kader van de strategische visie van Defensie en om ons engagement in de NAVO te respecteren. Hierdoor zal België een betrouwbare partner kunnen blijven ten opzichte van zijn bondgenoten.