-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Nieuw kader voor de manoeuvretroepen

Nieuw kader voor de manoeuvretroepen

De toekomstige pelotons- en sectiechefs van de Landcomponent hebben op woensdag 5 juni 2013 hun opleiding afgesloten met een parade. Die vormde meteen ook het slot van de Dagen van de Manoeuvretroepen. Ze kregen felicitaties van de hoogste chefs van de Landcomponent, die voor de gelegenheid verzamelden in kamp Bastin in Aarlen.

De cavalerie en de infanterie fuseerden in 2012 onder de noemer 'manoeuvretroepen'. "Dit concept is uniek en eigen aan België", verklaart generaal-majoor Hubert De Vos, commandant van de Landcomponent. "Het komt tegemoet aan de huidige evolutie in militaire operaties want het vereenvoudigt de inzet op het terrein en verhoogt de operationele kwaliteit."

"Het doel van deze vorming is om te moderniseren terwijl de operationele kennis van de infanterie en de cavalerie behouden blijft", vult luitenant-generaal Grosdent aan, de deken van de manoeuvretroepen. Continu analyseren werkgroepen die vorming, om te garanderen dat de eenheden steeds het beste kaderpersoneel krijgen. Dat is cruciaal volgens korpschef luitenant-kolonel Pascal De Winne, die verzekert dat "de vorming zó bedacht is om aan de huidige en toekomstige noden van de Lichte en Medium Brigade tegemoet te komen."

De parade vormt het einde van Pillar 3, de laatste opleiding voor het kaderpersoneel van de manoeuvretroepen. Die professionele vorming is zeer veeleisend. "Het verloop is groot", legt Bart Van Dyck uit, de commandant van het departement Tactiek. "Slechts een vijftigtal kandidaten haalden het einde." Na meer dan tien maanden opleiding worden ze uiteindelijk chef van een peloton of een sectie in een operationele eenheid.