-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Nieuw baas voor de Narcis

Nieuw baas voor de Narcis

 

 

Op woensdag 13 januari kregen de mijnenjager M923 Narcis en zijn bemanning een nieuwe bevelhebber. Tijdens een militaire plechtigheid die plaatshad in zijn peterstad Bergen heeft flottieljeadmiraal Georges Heeren, commandant van de Marinecomponent, luitenant-ter-zee eerste klasse Anne Van Bree aangesteld als nieuwe bevelvoerder van het schip.

De plechtigheid verliep in aanwezigheid van de schepen voor Sport, Pascal Lafosse, zoon van de eveneens aanwezige meter van de BNS Narcis, die het schip doopte in 1991. Tijdens de plechtigheid werd traditiegetrouw de scheepsbel opnieuw overhandigd aan de bemanning. Met dit gebaar eindigde de plechtigheid.

 

De bemanning bestaat uit 35 zeemannen, waarvan 4 officieren, 13 onderofficieren en 17 bemanningsleden. De lijfspreuk van de Narcis 'In arduis constans' betekent: volharden in eenvoud. De gemengde bemanning bestaat voor zestig procent uit Nederlandstaligen en voor veertig procent uit Franstaligen.

 

De mijnenjager Narcis is zich volop aan het klaarstomen voor zijn toekomstige opdrachten en doorloopt zijn opwerkingsfases SARC4 tot SARC 6 (Sea Acceptance Readiness Check). Met dit proces maken de ganse bemanning en het schip zich op om vanaf eind juni ingezet te worden in operaties. Zijn eerste opdracht wordt de Historical Bomb Disposal Operation (HODOPS) voor de kust van Cherbourg, in Frankrijk. Tijdens die opdracht maken ze historische mijnen en bommen uit de beide wereldoorlogen onklaar.