-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

NAVO-landen delen landmunitie

NAVO-landen delen landmunitie

 

Onder Belgische leiding hebben tijdens de NAVO-top op 12 juli zestien defensieministers een overeenkomst getekend om samen landmunitie aan te kopen en te beheren. Oostenrijk en Finland zullen het akkoord daags na de NAVO-top ondertekenen. Minister van Defensie Steven Vandeput noemt dit akkoord een enorme stap voorwaarts in de gestructureerde aanschaf van landmunitie.

Al in juni 2017 tekenden tijdens de meeting van NAVO-defensieministers twaalf landen een intentieverklaring rond Land Battle Decisive Munition. Het samenwerkingskader beloofde meer gunstige voorwaarden voor het verwerven van die types munitie. De ondertekenaars vonden het een pragmatische en haalbare oplossing om hun nationale munitievoorraden samen te voegen en voor elkaar ter beschikking te stellen.

Binnen het NATO SMART Defence Initiative (SDI) aangaande Land Battle Decisive Munitions (LBDM) werken meerdere NAVO-landen al samen aan een efficiënt munitiebeheer. "Achter die moeilijke naam schuilt een eenvoudig en krachtig idee", zei vicesecretaris- generaal Rose Gottemoeller. "De geallieerde troepen oefenen vaak samen worden ook samen ingezet. Het is dan ook logisch dat ze hun uitrusting en munitie bundelen om te zorgen dat iedereen te allen tijde over voldoende grote voorraden kan beschikken."

"De interesse voor een internationaal stockbeheer groeit", vulde minister Vandeput aan. "Iedereen beseft dat dit een middel is om kosten te drukken en met elkaar munitie uit te wisselen." Hij riep andere bondgenoten op om zich tot dit initiatief aan te sluiten en zo bij te dragen tot meer flexibele en veerkrachtige Europese munitievoorraden.

Eerder tekende België met nog zes NAVO-landen een intentieverklaring om samen maritieme oorlogsmunitie aan te kopen en te beheren.