-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

NAVO focust op gelijkwaardigheid

NAVO focust op gelijkwaardigheid

 

Meer dan 140 deelnemers uit 43 NAVO- en partnerlanden zijn van 29 mei tot 1 juni 2018 bijeengekomen om het genderbeleid bij hun strijdkrachten te bespreken. In het NAVO-hoofdkwartier in Haren bespraken ze de laatste vooruitgang, uitdagingen en verdere stappen voor het genderbeleid en de toepassing ervan bij de strijdkrachten en tijdens militaire operaties.

NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg opende de jaarlijkse conferentie van het NAVO-comité over genderperspectieven (NCGP). Hij noemde de training voor een operatie, de inzet van genderadviseurs en de rekrutering van vrouwen in de NAVO-strijdkrachten als een noodzaak om de nationale strijdkrachten te versterken.

Het Belgische hoofd van het NAVO-comité voor genderperspectieven, luitenant-kolonel Katrien D'Hert treedt Stoltenberg hierin bij. "Het is duidelijk dat iedereen op de hoogte is van het belang, de verplichting zelfs, om meer aandacht te hebben voor gender, zowel tijdens onze dagelijkse bezigheden als bij de planning en uitvoering van operaties en oefeningen. Het is een need to have, het is nooit een nice to have geweest en zal dat ook nooit zijn. De integratie van genderperspectief is inderdaad een belangrijk onderwerp."

De vicepresident van het Militair Comité van de NAVO, luitenant-generaal Steven M. Shepro, verklaarde dat bijeenkomsten zoals de NCGP-conferentie nodig zijn om te tonen welke vooruitgang is geboekt bij de integratie van genderperspectieven in het dagelijks werk. Hij erkende ook dat "vrouwen beschermen en versterken een gemeenschappelijke onderneming moet zijn. We mogen dit niet verwaarlozen want diversiteit van kwalificaties en middelen is essentieel om vrede en veiligheid te bereiken en te behouden."

Het thema van dit jaar voor de jaarlijkse NCGP-conferentie was: "Een 360°-aanpak van het gender". In een poging om hiaten en valkuilen te identificeren, wil luitenant-kolonel D'Hert met de 360 graden-aanpak nog een stap verder zetten. "Het is immers onze verantwoordelijkheid om deze agenda op een volwassen manier te benaderen."

De rest van de conferentie was gewijd aan kleine werkgroepen over specifieke gendergerelateerde onderwerpen.