-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

NAVO-cursus mijnenjacht bij EGUERMIN

NAVO-cursus mijnenjacht bij EGUERMIN

 

Aan de mijnenbestrijdingsschool EGUERMIN in Oostende loopt sinds maandag 23 september een nieuwe cursus mijnenjacht, gericht op specialisten in mine countermeasures (MCM) uit alle NAVO-landen. Nog tot eind april 2020 nemen er achttien leerlingen deel uit België, Nederland, Verenigde States van Amerika, Letland, Denemarken, Canada, Spanje en Italië.

Met de bouw van nieuwe mijnenjachtschepen en de ontwikkeling van modulaire toolboxen voor de mijnenjachtsystemen is het belangrijk dat de toekomstige specialisten over de nodige bagage beschikken. Economisch is het immers essentieel dat zee-engten en straten mijnenvrij blijven bij eventuele spanningen tussen landen.

De gemeenschap van mijnenjachtspecialisten is misschien een klein gezelschap, toch zal het NATO Centre of Excellence als onderdeel van EGUERMIN in de toekomst belangrijke informatie leveren over de nieuwe mijnenjachttechnieken.

Naast het theoretische aspect is de cursus hoofdzakelijk praktisch opgevat. Ze bestaat onder meer uit gesimuleerde oefeningen, ervaringen delen, oefeningen plannen in real time, rekening houdend met de NAVO-doctrine.

De Belgisch-Nederlandse Mijnenbestrijdingsschool EGUERMIN is opgericht met het binationaal Defensieakkoord tussen België en Nederland, ondertekend op 17 mei 1965. Dat bepaalt dat beide marines hun mijnenjachtopleidingen samenbrengen in Oostende. De school werd ook een van de NATO Centers of Excellence in Naval Mine Warfare.

De school verzorgt de opleiding en training van Belgisch en Nederlands marinepersoneel en schepen in mijnenbestrijding en ondersteunt en adviseert de operationele marinecommando’s van België en Nederland.

Sinds het begin van de internationale cursussen in 1975 zijn duizenden studenten van binnen en buiten de NAVO de school gepasseerd, waardoor kameraadschap en wederzijds begrip in het moeilijke domein van de mijnbestrijdingsmaatregelen zijn ontstaan.