-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Nauwere samenwerking tussen Defensie en Belgocontrol

Nauwere samenwerking tussen Defensie en Belgocontrol

 

Minister van Defensie, belast met Ambtenaren Zaken, Steven Vandeput en Minister van Mobiliteit François Bellot hebben een protocolakkoord afgesloten rond de co-locatie van de civiele en militaire luchtverkeersleiding op de site van Belgocontrol in Steenokkerzeel. De beide ministers ondertekenden dit protocolakkoord op vrijdagmorgen 19 mei.

De co-locatie vormt de eerste stap van de synergie en zal worden gevolgd door de implementatie van een gemeenschappelijk technisch systeem om uiteindelijk, tegen 2030, tot een gezamenlijk operationeel concept te komen. De Luchtcomponent gebruikt dagelijks het luchtruim voor het uitvoeren van operaties, opleiding van piloten en permanente training.

"Dankzij de integratie zullen we het Belgische luchtruim, waarvan ongeveer een derde militair is, veel dynamischer kunnen gebruiken", stelt Johan Decuyper, CEO van Belgocontrol.
"Het luchtruim is complexer geworden en daardoor is een nauwere samenwerking vereist", beaamt de minister van Defensie Vandeput. "Als er nauw moet samengewerkt worden, is het ook gemakkelijker als je samenzit op eenzelfde locatie. Op dit moment coördineren onze militaire luchtverkeersleiders vanuit de basis in Semmerzake, maar vanaf 2019 zullen ze dat samen met hun collega's van Belgocontrol vanuit Steenokkerzeel doen."

In de toekomst volgt de integratie van gezamenlijke diensten en systemen. Zodat het luchtruim niet alleen efficiënter gebruikt wordt, maar dat het ook economisch interessanter en veiliger is voor alle gebruikers, civiel en militair. Een toepassing hiervan is de geplande geleidelijke integratie van de meteorologische steun aan de luchtvaart.