-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Nationale feestdag in het teken van het einde van Wereld Oorlog I

Nationale feestdag in het teken van het einde van Wereld Oorlog I

 

De viering van de nationale feestdag en het klassieke civiele en militaire defilé stonden dit jaar in het teken van de herdenking van de Eerste Wereldoorlog en het vijfjarig koningschap van Koning Filip.

De feestelijkheden begonnen traditiegetrouw al op 20 juli met een klassiek concert in Bozar en het Bal National. Naast het feest rond het Warande park waren tal van overheidsdiensten waaronder Defensie aanwezig met een infostand op het Koningsplein. Ook de Marine tekende present.

Klokslag 1600 uur startte het defilé dat in het teken stond van de Eerste Wereldoorlog met o.a. een "reenactment" groep in uniformen en met materiaal van 100 jaar geleden. Vooral het gemengde peloton samengesteld uit militairen en reservisten die defileerden met de onderscheidingen van hun voorvader die 100 jaar meevochten in de Grote Oorlog werd door het publiek met een daverend applaus bedankt!

Voor twee marinemensen was het alvast een bijzondere dag. Zowel Olivier Vogels, hoofd communicatie van de Marine als Jan Theus, reservist bij de Marine defileerden met de oorlogsmedailles van hun overgrootvaders en overgroot ooms! De overgrootvader van luitenant-ter-zee 1ste klasse Olivier Vogels, Léon Vogels, vocht aan het front van 30 oktober 1914 tot 7 juli 1917 bij her dertiende Linie infanterieregiment. Na een korte onderbreking, nadat hij gewond raakte, vervoegde hij opnieuw zijn eenheid in november 1917 om zijn eervol ontslag te krijgen in 1919. Voor zijn 54 maanden aan het front kreeg hij 8 frontstrepen, een kwetsuurstreep en nog talrijke nationale onderscheidingen waaronder het kruis van Officier in de Kroonorde met zwaarden. Luitenant-ter-zee 1ste klasse in de reserve Jan Theus droeg de onderscheidingen van zijn Grootoom E.H Pieter Hendrik Theus. Hij werd spijtig genoeg dodelijk verwond door een obusscherf op amper 6 weken voor de wapenstilstand tijdens de laatste aanval van het Belgische Leger op de Duitse linies. Hij was hulpaalmoezenier in het 17de Linieregiment en was zeer actief in de Frontbeweging. Hij kreeg postuum volgende onderscheidingen: Ridder in de Leopoldsorde, Oorlogskruis met palm en bronzen leeuw, overwinningsmedaille en herinneringsmedaille met 5 frontstrepen.

De Marine was ook aanwezig met één detachement en het vaandel onder het bevel van korvetkapitein Koen Verbouw. Zij werd met een luid applaus en kreten "leve de marine" verwelkomd op het paleizenplein door een groep oudgedienden van de Zeemacht (omgedoopt tot Marine in 1996).

We zullen de opoffering van alle jonge mensen, militairen of burgers gestorven voor het vaderland nooit vergeten, want het is dankzij hen dat we nu leven in een vrije wereld. Zij vochten met amper 200 000 manschappen tegen het Duits Keizerlijk leger dat 3 840 000 telde. Een 'David versus Goliath'-gevecht, waar we als klein land samen met onze geallieerden stand hield. We will remember them!

Het thema van de feestelijkheden van dit jaar was alvast goed gekozen: "Respect voor het verleden, vertrouwen in de toekomst". Laat ons, nu de vieringen ter gelegenheid van 100 jaar Groote Oorlog bijna voorbij zijn, samen zorgen voor een toekomst zonder oorlog!