-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Nationaal Geografisch Instituut graaft in het verleden

Nationaal Geografisch Instituut graaft in het verleden

 

Studenten en professoren van de kunsthogeschool La Cambre hebben op maandag 12 december het Nationaal Geografisch Instituut (NGI) bezocht. Ze zochten er een aantal lithografische stenen waarmee het instituut vroeger kaarten drukte. Die vonden ze ook, maar niet op een plaats die je zou verwachten.

Lithografisch drukken gebeurt tegenwoordig met metalen platen, waardoor de oude lithografische stenen overbodig zijn geworden. Stenen nemen echter veel plaats in. Het NGI bewaart een aantal ervan in zijn archieven, maar een groot deel van de stenen werd vernietigd of kreeg een nieuwe functie. Zo gebruikten ze een deel van de stenen om een muur te bouwen in de abdij Ter Kameren, waar het NGI is gevestigd. Het zijn precies die stenen waar de studenten in geïnteresseerd waren.

“Wij organiseren volgend jaar in Londen een tentoonstelling rond archeologie en gedrukte kunst”, zegt Pierre Huygebaert, docent aan La Cambre. De Belgische kunstschool ligt op hetzelfde terrein als het NGI, waardoor de twee af en toe met elkaar in contact komen. “Zo hebben we vernomen dat er op dit terrein een muur staat, gebouwd met lithografische stenen. Dat past perfect in ons project en we wilden dan ook zien of er van die stenen nog iets bruikbaars overgebleven is.”

Met weinig meer dan hun blote handen en enkele spades vielen de leerlingen op maandagochtend de muur aan, met succes. “Op de stenen die we bovenhaalden, stonden twee garnizoenskaarten en een fragment van een kaart van Congo, waarschijnlijk gedrukt in de jaren zestig”, legt Jean-Luc Parmentier uit, archivaris van het NGI.

“We gaan de stenen nu op school kuisen”, vertelt Pierre. “Dan trachten we ze opnieuw drukklaar te maken. Er is veel kans dat we daardoor een groot deel verliezen van wat er op de stenen staat, maar we gaan het toch proberen.”