-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

MINUSMA-commandant licht opdracht toe

MINUSMA-commandant licht opdracht toe

 

In Mali is ook een VN-macht actief: MINUSMA. De militaire commandant daarvan is de Belgische generaal-majoor Deconinck. Hij gaf begin dit jaar voor de pers en op radio Mikado, het radiostation van MINUSMA, meer uitleg over de operationele prioriteiten en uitdagingen voor 2018.

"Wij worden dagelijks geconfronteerd met een harde realiteit", ging generaal-majoor Deconinck meteen naar de kern van de zaak. "MINUSMA valt continu onder vuur, net zoals onze eerstelijnscollega's van de Malinese defensie- en veiligheidstroepen.

MINUSMA moet niet alleen rekening houden met geïmproviseerde explosieven en rechtstreekse aanvallen tegen de eigen militairen en partnertroepen. Het is ook haar rol om de bevolking te beschermen tegen directe en indirecte bedreigingen, haar taak uit te leggen in de Malinese regio's en dicht bij de mensen te staan.

Om de strijdende partijen in Mali op termijn weer te verzoenen, werkt generaal-majoor Deconinck samen met het operationele coördinatieorgaan aan de toepassing van het akkoord van Algerije. Daarin gaan de gewapende groeperingen CMA en Plateform akkoord om op te gaan in het Malinese leger, de gendarmerie en de nationale garde.

"De ontwapening, demobilisatie en re-integratie en de hervorming van de veiligheidssector vormen de hoeksteen voor de stabilisatie, verzoening en een duurzame vrede in Mali. Het Operationeel Coördinatie Mechanisme (MOC) zal bestaan uit gemengde eenheden van de strijdende partijen. Zodra die samengesteld en georganiseerd zijn, zullen zij de regio beveiligen waarvoor ze bevoegd zijn. Zodra de kampen voor de gewapende groeperingen zijn gebouwd, kunnen we aan het ontwapeningsproces beginnen. Dankzij de inspanningen van MINUSMA en de Malinese overheid is het kamp voor de MOC in Gao al volledig operationeel."

"MINUSMA telt 11.500 militairen, 2.000 minder dan het mandaat voorschrijft. Die kunnen we alleen efficiënt inzetten mits de juiste ondersteuning voor verkenning en helikoptertransport. Om de mensen op het terrein voldoende te ondersteunen, hebben we voldoende mobiele capaciteiten, reactiemachten, verkenningsmiddelen en medische steun nodig. Aan dergelijke essentiële capaciteiten, die eigenlijk weinig manschappen kosten, ontbreekt het MINUSMA nog altijd", preciseert de commandant.

De verhoogde kwaliteit van de Malinese strijdkrachten komt ook aan bod. "De Malinese strijdkrachten verbeteren snel hun competenties op het vlak van training, uitrusting, methodiek en planning. Dat heb ik zelf kunnen aanschouwen en ik ben er zeker van dat ze binnenkort heel wat taken van de veiligheidstroepen zullen kunnen overnemen."

Dreigingen bestrijden is slechts een deel van het werk om in Mali een veilige omgeving te creëren, terrorismebestrijding is een ander aspect. "De Malinese overheid heeft een antiterrorismeplan ontwikkeld dat meer dan de strijdkrachten omvat. Het doel is de voedingsbodem voor terrorisme weg te nemen. De werkloosheid aanpakken en de jeugd activeren moeten deel uitmaken van een globaal antiterrorismeplan," besluit generaal-majoor Deconinck.