-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Ministerraad keurt nieuwe Defensieopdrachten goed

Ministerraad keurt nieuwe Defensieopdrachten goed

 

De ministerraad heeft groen licht gegeven voor enkele voorstellen van Defensieminister Steven Vandeput. België zal binnenkort deelnemen aan de drugsbestrijdingsoperatie in de Caraïben en zal ook aanwezig zijn op andere continenten.

Vanaf eind september 2015 zal een Belgische helikopterpiloot gedurende twee maanden werken bij een Nederlands detachement op de HATO-basis van de luchthaven van Curaçao. Daar zet Nederland een helikoptersmaldeel in om drugssmokkel en andere illegale handelspraktijken te bestrijden. De Belgische piloot zal in het kader van de Belgisch-Nederlandse samenwerking (BENESAM) meehelpen bij drugsbestrijdingsoperaties, kustwachttaken en andere opdrachten van militaire bijstand.

De mijnenjager Crocus zal van 23 september tot 9 oktober met zo'n dertig militairen deelnemen aan een mijnenruimingsoperatie in het Kanaal. Tijdens die opdracht, Benevolent Depolluting 2015, zal de Crocus zeemijnen en ontploffingstuigen uit beide wereldoorlogen opsporen en vernietigen in de territoriale wateren en de economische exclusieve zone van Frankrijk.

Drie militaire specialisten zullen in Kinshasa een dertigtal raadgevers vormen in het recht der gewapende conflicten en het internationaal humanitair recht. Die vormingsopdracht zal vier weken duren, in oktober en november 2015. Het doel ervan is de Congolese strijdkrachten te voorzien van competente juridische raadgevers, in het kader van het Militaire Partnerschapsprogramma (MPP).

Nog in Afrika zullen Belgische militairen bijstand verlenen aan de training en de vorming van Beninse militairen, in het kader van het MPP met Benin. In Cotonou en Cana zullen 28 militairen van 9 tot 19 november de parasprongen begeleiden en 4 militairen zullen van 2 tot 27 november 2015 de coaching verzorgen van de Beninse onderrichters die de parachuteplooiers en –herstellers opleiden.

Al sinds 2011 gaan Belgische militairen jaarlijks de Beninse parachutisten trainen en coachen. Zo kunnen de Beninse strijdkrachten voldoende kennis en trainingservaring opbouwen om zelf hun parachutisten op te leiden.