-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Minister bezoekt logistiek knooppunt

Minister bezoekt logistiek knooppunt

 

Defensieminister Philippe Goffin heeft op 22 april het logistieke depot van Peutie bezocht en het personeel dat er werkt ontmoet.

Op woensdag 22 april ging minister Goffin in Peutie de staat van de logistieke activiteiten opmaken. Die centraal gelegen kazerne telt een depot dat een sleutelrol speelt in de logistieke ondersteuning van het land. Al enkele weken worden hier alle ladingen gezondheidsmateriaal samengebracht om ze verder te verdelen over de regionale opslagplaatsen in het land.

De minister maakte van het bezoek gebruik om het personeel opnieuw te bedanken voor het werk in deze crisisperiode. Defensie is trots om te kunnen tonen hoe het zijn expertise efficiënt voor de medeburgers kan inzetten.

#COVID19BELDEF