-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Militairen tonen hun beroep

Militairen tonen hun beroep

 

Alle kazernes van de Landcomponent hebben op zondag 24 juni hun poorten opengezet om aan het grote publiek de uiteenlopende militaire beroepen te tonen.

Een van die kazernes, in het kamp Roi Albert in Marche-en-Famenne, ontving vanaf 10 uur ’s ochtends heel wat gezinnen. Zij kwamen er het materieel ontdekken, demonstraties bewonderen, deelnemen aan ludieke activiteiten en een praatje slaan met de militairen.

“Hier kan je zien welke eenheden allemaal in dit kamp werken”, legt majoor Benoît Verbreuk uit, de tweede commandant van het 1/3 Bataljon Lansiers. “We stellen ons open voor het publiek en de bezoekers kunnen al hun vragen stellen.”

“In het kamp vinden vandaag drie grote activiteiten plaats”, gaat hij verder. “Er is de Entr-Aide, een race over een omloop van 13 km met hindernissen. De opbrengst van die wedstrijd gaat naar plaatselijke verenigingen. Ten tweede stellen we hier de beroepen van de Landcomponent voor, samen met alle eenheden die hier in Marche-en-Famenne werken. Tot slot hebben de sportclubs van Marche-en-Famenne hier informatiestands opgesteld waar ze hun clubs en activiteiten promoten.”

De militaire beroepen werden voorgesteld aan de hand van de individuele uitrusting van een soldaat, een veldcommandopost, gevechtsvoertuigen en vrachtwagen van het 4 Bataljon Logistiek. “De logistieke eenheden zijn aanwezig bij alle operaties en evenementen”, vertelt commandant Mathieu Delbrassinne, technisch officier. “Buiten deze activiteit voeren we momenteel een bataljonsoefening uit in Tsjechië, ondersteunen we de MESA en het zomerkamp van de Koninklijke Militaire School. Best een drukke periode”, bevestigt hij.

De opendeur in Marche-en-Famenne was maar één luik van een nationaal evenement. Generaal-majoor Marc Thys, de commandant van de Landcomponent, ging in de meeste kwartieren een kijkje nemen. Het doel was duidelijk: “We hebben heel wat vacatures bij de Landcomponent”, gaat hij van start. “We willen in de eerste plaats jongeren aanwerven. Dat doen we tegelijkertijd overal in het land, om te tonen dat we aanwezig zijn van aan de kust tot in de Ardennen. Dat is ook een manier om de relaties tussen leger en natie aan te halen.”

Wegens het succes in alle kampen zullen die banden zeker nog steviger aangehaald zijn. Tegelijk benadrukken de evenementen dezelfde boodschap: het militaire beroep is meer dan een job, het is een missie.