-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Militairen op weg naar Litouwen

Militairen op weg naar Litouwen

 

Een veertigtal militairen is maandagmorgen 28 september vanop de militaire luchthaven in Melsbroek richting Litouwen vertrokken. De Belgische soldaten zullen er de ganse maand oktober deelnemen aan de oefening Baltic Piranha.

In totaal zullen er 265 Belgische soldaten naar Litouwen afzakken. Verder nemen er 46 Luxemburgse militairen deel. Ter plaatse zullen ook Litouwse eenheden de oefening ondersteunen.

De meeste Belgische militairen zijn afkomstig van het Bataljon Bevrijding - 5 Linie uit Leopoldsburg, onder het bevel van luitenant-kolonel Gert Van Goethem. "Voor ons biedt deze oefening een unieke opportuniteit om te tonen dat onze gevechtscapaciteit ook in buitenlands operatiegebied inzetbaar is", vertelt Van Goethem. "Bovendien is het de eerste keer dat we de nieuwe wielvoertuigen, de Piranha Armoured Infantry Vehicles, operationeel inzetten."

Naast de militairen uit Leopoldsburg zullen ook genie- en transmissietroepen, net als logistiek en medisch personeel deelnemen aan de oefening Baltic Piranha.

"De oefening vindt plaats in realistische omstandigheden", verduidelijkt generaal-majoor Jean-Paul Deconinck, commandant van de Landcomponent. "Bovendien is de Litouwse bevolking meer dan tevreden met NAVO-troepen op hun grondgebied. Voor ons is het ook een teken naar Litouwen toe: wees gerust, hier zijn we!"

De oefening kadert in het Readiness Action Plan van de NAVO. Dat plan hebben de lidstaten uitgewerkt naar aanleiding van de top in Wales, in september 2014. Het houdt in dat een NAVO-vredesmacht snel moet kunnen reageren wanneer een buitenlandse mogendheid een lidstaat bedreigt.

Met de oefening wil de Landcomponent aantonen dat ze op korte termijn een autonome troepenmacht kan uitsturen. Die kan in het buitenland onafhankelijk opereren of deel uitmaken van een internationaal detachement. Die Combined Arms Task Group bestaat uit personeel van verschillende eenheden van de Landcomponent, verdeeld over elementen met verschillende functies: commando, gevecht, gevechtssteun en gevechtsdiensten.

Het detachement keert begin november terug naar België.