-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Militaire ziekenwagen vervoert potentiële ebola-patiënt

Militaire ziekenwagen vervoert potentiële ebola-patiënt

 

Opschudding op de luchthaven van Zaventem deze morgen 3 november op een vlucht komende uit Sierra Leone. Een passagier vertoonde er symptomen  van ebola. Om veiligheidsredenen werd de patiënt geïsoleerd en met de speciaal ingerichte ziekenwagen van Defensie overgebracht naar het Sint-Pietersziekenhuis in Brussel. Deze ambulance werd recent aangepast om net die transporten van potentiële ebolapatiënten uit te voeren. Het voertuig is uniek in België.

Als antwoord op potentiële situaties zoals deze morgen, vroeg Volksgezondheid aan Defensie om een ziekenwagen volledig aan te passen. “Wij zijn gewend om in moeilijke omstandigheden mensen te vervoeren door onze ervaring met brandwondpatiënten in het Militaire Hospitaal”, legt spoedarts kapitein Pierre-Jean Malieu uit. “Bovendien werken we tijdens militaire operaties vaak met gevaar voor chemische en biologische besmetting.”

“We veranderden een draagberrie in een mobiele isolatiekamer zodat we de patiënt kunnen vervoeren zonder het risico besmet te raken via de lucht”, voegt adjudant-chef Jan Vaes toe. Dankzij de aanpassingen aan de ambulance kunnen alle patiënten met hemorragische koorts worden overgebracht naar een gespecialiseerd ziekenhuis, meer bepaald het ziekenhuis Sint Pieter in Brussel en de universitaire ziekenhuizen van Antwerpen en Leuven.

Defensie had al verschillende oefeningen met deze ziekenhuizen uitgevoerd zodat alle betrokkenen zich konden voorbereiden op de ebola-procedure. De voorbereiding bewees deze morgen zijn nut. Deze unieke ziekenwagen verhoogt de veiligheid en beperkt sterk een verdere besmetting totdat de patiënt in de quarantaine toekomt.