-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Militaire vliegtuigen boven Brussel

Militaire vliegtuigen boven Brussel

 

Wie op vrijdagnamiddag in Brussel was, kon van een militair luchtschouwspel genieten. Naar aanloop van het luchtdefilé op 21 juli oefenden de piloten hun posities en vluchtroute om op de Nationale Feestdag op het juiste moment boven de tribune te passeren. In totaal nemen 34 helikopters en vliegtuigen deel.

“Op zich is het niet anders dan wat we normaal doen”, zegt boordcommandant ‘Josse’.  “We oefenen regelmatig op het vliegen over ons doel met een welbepaald tijdstip. Waar we nu wat meer aandacht aan moeten besteden, is de tussenafstand. We vliegen met maximum twee meter tussenafstand naast elkaar boven Brussel.”

Dit jaar staan er twee thema’s centraal. “Enerzijds hebben we de operationele capaciteit met de nadruk op de gevechtsvliegtuigen en de transportvliegtuigen samen met de NH-90 helikopter”, verklaart luitenant-kolonel vlieger Pascal July, commandant van de operationele planning. “Anderzijds zetten we de Frans-Belgische samenwerking in beeld. Onze pilotenopleiding gebeurt namelijk samen met die van de Fransen.” 

Timing en positie spelen een grote rol. Ieder toestel vertrekt van op zijn eigen operationele basis. Voor de Alpha-Jet is dat Cazaux in Frankrijk. De F-16’s vertrekken vanuit Kleine-Brogel en Florennes, de Marchetti SF-260 en de A109 helikopter vanuit Bevekom en de Seaking en NH-90 helikopter uvanuit Koksijde. “Elk type toestel vliegt op zijn hoogte en snelheid”, licht Josse toe. “Dat maakt het allemaal wat spannender.”

Voor wie niets van het luchtspektakel wil missen, moet op 21 juli om 16.20 uur in Brussel zijn.