-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Militaire basisvorming in eigen streek

Militaire basisvorming in eigen streek

 

Sinds kort kunnen kandidaat-militairen hun opleiding en soms ook hun job sneller in eigen streek uitvoeren Zo wil Defensie steviger staan op de arbeidsmarkt.

In 2017 merkte Defensie dat het aantal kandidaten begon te dalen tegenover de jaren voordien. Omwille van de pensioengolf moest Defensie echter meer beginnen aan te werven dan vroeger. Bovendien haakten te veel jongeren af tijdens de vorming.

Om die twee fenomenen samen aan te pakken, was een inventieve oplossing nodig die tegelijkertijd inspeelde op de personeelsbehoeften van Defensie en de verwachtingen van de jongeren. Hoewel jonge militairen maar al te graag op oefening op opdracht vertrekken, willen ze buiten die periodes liever het woon-werkverkeer beperken en meer vrije tijd overhouden.

In de nieuwste editie van HR Topics lees je meer over de nieuwe aanpak van de basisopleidingen.