-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Medische Component ondersteunt FOD Volksgezondheid

Medische Component ondersteunt FOD Volksgezondheid

 

De Medische Component van Defensie werkt in deze crisisdagen nog nauwer samen met de FOD Volksgezondheid. Dagelijks overleggen ze over de gepaste middelen en personeel die Defensie beschikbaar kan houden in het kader van deze crisis.

In Neder-Over-Heembeek is het Brandwondencentrum begonnen met brandwondenpatiënten van andere ziekenhuizen over te nemen. Zo kunnen die bedden vrijmaken voor eventuele coronapatiënten. Gisteren (24 maart 2020) zijn er in het militair hospitaal zestien brandwondenpatiënten opgenomen en werd er één uit een ander ziekenhuis overgebracht.

Op dit moment ontvangt het Brandwondencentrum bijna alle brandwondenpatiënten in België, samen met het brandwondencentrum van Loverval, bij Charleroi. De andere brandwondencentra in Antwerpen, Gent, Luik, Leuven zijn gesloten. Die centra dienen nu om intensieve verzorging te verlenen aan ernstig zieke COVID-19-patiënten.

Voor het patiëntenvervoer stelt het militair hospitaal twee ambulances met ambulanciers ter beschikking van de 112-noodcentrale. De ambulances zijn speciaal uitgerust voor het transport van besmette coronapatiënten.

Achter de schermen staat medisch personeel stand-by om op vraag van de FOD Volksgezondheid waar ook in België te helpen en de medische infrastructuur te versterken. Bij de FOD Volksgezondheid werken sinds kort permanent twee medical planners. Zij helpen de opvang van patiënten te plannen en zorgen voor een vlotte en permanente communicatie in beide richtingen. Dat verzekert in deze hectische tijden een optimale samenwerking tussen beide departementen.

#COVID19BELDEF