-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Medische Component bij grote NAVO-oefening

Medische Component bij grote NAVO-oefening

 

Het is een spijtige realiteit: bij gewapende conflicten vallen onvermijdelijk slachtoffers. Om met die gewonden en doden te leren omgaan, organiseert de NAVO om de twee jaar de medische oefening Vigorous Warrior, dit jaar in het Roemeense dorp Cincu.

Maar liefst 2.500 militairen uit 39 landen kregen van 7 tot 12 april een niet-aflatende stroom patiënten te verwerken in hun hulpposten en veldhospitaals. Daarmee was het de grootste medische oefening die de NAVO ooit organiseerde. Onder hen ook een zeventigtal Belgische militairen van de Medische Component. Defensie stuurde namelijk twee hulpposten of Role 1’s en een veldhospitaal of Role 2 naar Vigorous Warrior.

De militaire medische keten bestaat uit verschillende expertiseniveaus of 'Roles'. Hoe hoger het getal ervan, hoe meer patiënten en specialiteiten de faciliteit aankan. Zo is een Role 1 een hulppost op het terrein, een Role 2 een veldhospitaal met een chirurg, een Role 3 een groot veldhospitaal en een Role 4 een volwaardig ziekenhuis.

Tijdens Vigorous Warrior trainden twee Belgische Role 1's hun kerntaak: gewonden stabiliseren. De arts, verplegers en ambulanciers verzorgen de patiënt tot die stabiel genoeg is om hem naar een veldhospitaal te transporteren. Een zware taak, want ze moeten niet alleen rekening houden met de patiënt, maar ook met het tactische plaatje. Een Role 1 staat meestal dicht bij de frontlinie en moet zich dus ook snel kunnen bij- of terugtrekken wanneer die linie zich verplaatst. Voor de beide Belgische artsen was dit hun eerste buitenlandse oefening en dus een goede training.

Na stabilisatie in de Role 1 gaat de patiënt meestal naar een Role 2, een veldhospitaal verder van de frontlinie. Daar kan de eerste chirurgie gebeuren, de zogeheten damage control surgery, om het leven en de ledematen van het slachtoffer te redden. Verdere gespecialiseerde behandelingen of chirurgie krijgt die pas in een Role 3 of 4.

In de Belgische Role 2 werkte tijdens de oefening medisch personeel samen met Amerikaanse, Deense en Noorse specialisten om de constante aanloop van patiënten aan te kunnen.

Vigorous Warrior was een intensieve oefening. De diverse medische instellingen kregen op zes dagen tijd meer dan 700 patiënten te verwerken, een uitzonderlijk groot aantal voor de Belgische medics. Toch is het een realistische mogelijkheid in een artikel V-scenario, waarbij een NAVO-land wordt aangevallen en de andere lidstaten te hulp schieten. Een scenario dat hopelijk nooit in de realiteit wordt omgezet, maar waarop de NAVO nu wel beter voorbereid is.