-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Maritiem Informatiekruispunt sluit samenwerkingsakkoord

Maritiem Informatiekruispunt sluit samenwerkingsakkoord

 

Voor de Marinecomponent en het Maritiem Informatiekruispunt (MIK) was 21 mei 2014 een belangrijke dag. Divisieadmiraal Michel Hofman, commissaris Olivier Libois (Algemene directie bestuurlijke politie) en Noël Colpin (administrateur-generaal Douane en Accijnzen) tekenden in Brussel een akkoord om hun gezamenlijke visie voor de komende jaren vast te leggen.

Het MIK is het operationeel centrum van de Belgische kustwacht. Gevestigd in Zeebrugge verenigt het de douane, de zeevaartpolitie en Defensie. Sinds 2008 zetten die instanties hun inspanningen en materieel samen in om de orde op zee te handhaven.

“In 2011 was onze samenwerking voldoende gerijpt om een grote stap voorwaarts te zetten”, legt de admiraal uit. “We wilden allemaal vooruit en hebben een werkgroep opgericht om het MIK volledig operationeel en efficiënt te maken.”

Na bijna twee jaar werk en vele positieve resultaten is dit akkoord de bekroning van een doeltreffende samenwerking. Het legt bijvoorbeeld de doelen en de verantwoordelijkheden van elke instantie vast en biedt zo een toevoegde waarde aan de veiligheid voor onze kust.