-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Marineschepen in twee NAVO-eskaders tijdens Trident Juncture

Marineschepen in twee NAVO-eskaders tijdens Trident Juncture

 

Van eind oktober tot en met begin november vond in Scandinavië Trident Juncture plaats, de grootste militaire oefening van de NAVO sinds het einde van de Koude Oorlog. Zo'n 5.000 soldaten uit de 29 NAVO-lidstaten en partnerlanden Finland en Zweden namen eraan deel. België stuurde in totaal 450 militairen, waaronder meer dan 200 mannen en vrouwen van de Marine.

Trident Juncture is een collectieve verdedigingsoefening in het kader van artikel 5 van het NAVO-verdrag. Dit artikel gaat uit van een collectieve reactie bij een aanval op een of meerdere NAVO-leden. De NAVO-oefening is echter niet gericht tegen een welbepaald land, aangezien het om een fictief scenario gaat. Daarin brengt een gewapende aanval tegen een van de deelnemende vlooteenheden een samenwerking teweeg. Daarnaast ligt de nadruk op het volgen van de juiste procedures. "Trident Juncture moet vooral het defensieve karakter van de NAVO beklemtonen", aldus de Amerikaanse admiraal James Foggo, de bevelvoerder van de geallieerde troepen in Zuid-Europa.

Zoals de letterlijke betekenis van Trident Juncture stelt – drie componenten die elkaar versterken – vereist de oefening een samenwerking tussen de Marine, Land- en Luchtcomponent. Dit jaar waren de fregatten van Trident Juncture actief in de fjorden nabij het Noordse Trondheim, terwijl de Godetia en de mijnenjagers in de Baltische zee operationeel waren.

De Belgische Marine was aanwezig op Trident Juncture met het fregat F931 Louise-Marie, dat sinds kort deel uitmaakt van het NAVO-eskader Standing NATO Maritime Group 1 (SNMG 1). Het commando- en steunschip A960 Godetia fungeerde als vlaggenschip van de NAVO-ontmijningsvloot Standing NATO Mine Countermeasures Group 1 (SNMCMG1). Tijdens de oefening was het Very Shallow Water-team (VSW) met hun onderwaterdrone aan boord ingescheept. Tot slot was ook de stafchef van de SNMCMG 1 een Belgische marine-officier.

De schepen werden in verschillende sectoren ingezet. Zo moest de mijnenjagersvloot onder leiding van de Godetia ervoor zorgen dat de bevoorradingshavens in het zuiden van Noorwegen toegankelijk bleven. De Louise-Marie moest dan weer helpen bij de beveiliging van een amfibische task group, bestaande uit onder andere de Franse BPC L9015 Dixmude en het Nederlandse landingsplatform L801 Zr.Ms. Johan de Witt.

De NAVO-oefening had heel wat in petto voor de deelnemers. Het fregat Louise-Marie werd op jacht gestuurd naar drie Noorse aanvalsonderzeeërs. Die kleine duikboten hebben het tactische voordeel dat ze redelijk diep kunnen duiken in de fjorden en de streek goed kennen. De talrijk gesimuleerde aanvallen zetten de leden van het Combat Information Centre (CIC), het gevechtsleidingscentrum op het schip, sterk onder druk. Bovendien stuurde de Russische marine een aantal korvetten en een bevoorradingsschip naar de zone. Op die manier kreeg ze een sneak peak in de tactiek van een grootscheepse NAVO-oefening.

Na afloop van Trident Juncture zal de SNMG 1 in Oslo uitblazen. Het Belgische fregat Louise-Marie wordt eind november weer in zijn thuishaven Zeebrugge verwacht. Dan kan de bemanning genieten van een deugddoend verlof na zes maanden intensieve trainingen, oefeningen en operaties. Een welgemeende proficiat naar alle bemanningsleden voor hun professionaliteit, inzet en motivatie!