-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Marinereservisten terug van Obangame Express

Marinereservisten terug van Obangame Express

 

Drie gespecialiseerde reserveofficieren van de Marine konden dit jaar deelnemen aan Obangame Express. Die oefening onder leiding van de VS vindt elk jaar plaats voor de kust van West-Afrika.

Het United States Africa Command (US AFRICOM) voert samen met regionale partners militaire operaties uit in West-Afrika. Daarmee willen ze gewelddadige extremistische organisaties die een internationale dreiging vormen verstoren, schaden en neutraliseren.

De Belgische marinereservisten waren uitgestuurd door de Military and Maritime Trade, Interaction and Cooperation (M²TIC). België zet zich mee in om de Afrikaanse partnerlanden een capaciteit te helpen uitbouwen die nodig is om de regio te beveiligen.

In Benin, Ivoorkust en Guinee leverden ze bijstand aan de marines en maritieme autoriteiten om de veiligheid op zee in de regio te verhogen. Hierbij oefenden de lokale marines en hun coördinatiecentra diverse scenario’s zoals illegale visvangst, piraterij, smokkel en search and rescue. Ze oefenden ook de onderlinge samenwerking bij de grensoverschrijdende aanpak van incidenten.

De deelnemers maakten van de gelegenheid gebruik om de plaatselijke Belgische ambassades te informeren over de werking van onze Belgische Marine, de M²TIC en hun bijdrage aan de bescherming van onze buitenlandse handelsbelangen.

Het afgelopen jaar is het aantal aanvallen van piraten wereldwijd aanzienlijk toegenomen. Het Internationaal Maritiem Bureau van de Internationale Kamer van Koophandel telde 210 gevallen in 2018. Een jaar eerder waren dat er nog 180.

De piraten focussen zich vooral op de wateren voor de kust van West-Afrika. Het aantal aanvallen in de Golf van Guinee is meer dan verdubbeld. Wereldwijd werden vorig jaar zes kapingen gemeld, allemaal in de wateren tussen Ivoorkust en Congo. In die Golf van Guinee voeren ook 13 van de 18 schepen die onder vuur werden genomen. Verder waren piraten in die zone verantwoordelijk voor 130 van de 141 gijzelnemingen en 78 van de 83 voor losgeld ontvoerde zeelieden.

Die Belgische samenwerking is maar een onderdeel van een waaier aan opleidingen die de Belgische Marine uitvoert. Van 5 tot 16 mei zal het team voor Mine Countermeasure Vessels Operational Sea Training (MOST) de bemanningen opleiden aan boord van Beninse patrouilleschepen. Eind dit jaar vaart het commando- en logistiekesteunschip A960 Godetia naar de Golf van Guinee voor de verder opleiding van militairen uit de partnerlanden.