-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Marine gastheer voor NAVO-top rond maritieme veiligheid

Marine gastheer voor NAVO-top rond maritieme veiligheid

 

Van 6 tot 10 mei organiseerde de reserve-eenheid M2TIC (Military and Maritime Trade Interaction & Cooperation) van de Marine een NAVO-top omtrent de samenwerking tussen de marines van de NAVO-landen en de koopvaardij. Dit kadert in de bescherming van de civiele vloot, waar ook ter wereld.

Wereldwijd is de zee een belangrijke bron voor ons bestaan. Meestal denken we onmiddellijk aan de ontginning van grondstoffen of visvangst, maar ook het transport over de zee is essentieel voor onze economie. Ongeveer negentig procent van alle goederen wordt immers ooit over zee vervoerd. Vandaar het belang om de handelsvaart en vooral de handelsroutes veilig te houden.

Die handelsroutes zijn kwetsbaar, onder meer door politieke spanningen, oorlog, piraterij, terrorisme en andere vormen van criminaliteit. Een vlotte samenwerking tussen de civiele en militaire maritieme sector is dan ook van levensbelang om het zeeverkeer veilig te houden en de economische belangen van de NAVO-lidstaten te beschermen, waar ook ter wereld.

Wanneer er ergens een verhoogd veiligheidsrisico voor de scheepvaart ontstaat, kan de NAVO de Naval Cooperation and Guidance for Shipping (NCAGS) activeren, een doctrine die de marines van alle NAVO-lidstaten hanteren. Dan zetten NCAGS-specialisten een organisatie op om de scheepvaart te adviseren en eventueel te begeleiden. Ze brengen de koopvaardijschepen zo goed mogelijk op de hoogte van de dreigende gevaren voor de schepen, hun bemanningen en hun lading, zodat die gepaste voorzorgen kunnen nemen. Bij een ernstige crisis kunnen ze de commerciële scheepvaart onder militaire controle plaatsen.

Het NATO Shipping Center in Northwood (Groot-Brittannië) adviseert de koopvaardij permanent over gevaren voor de scheepvaart, overal ter wereld. Momenteel ondersteunt dat centrum bijvoorbeeld de operatie Sea Guardian in de Middellandse Zee.

Bijzonder is tot slot dat vaak reservisten de NCAGS-eenheden bemannen. Zij brengen hun civiele kennis in en verzekeren zo een performante dienstverlening van de marines aan de koopvaardij.