-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Lokale opvang krijgt ook Defensiesteun

Lokale opvang krijgt ook Defensiesteun

 
Defensie verzorgt niet alleen de logistieke verdeling van mondmaskers en medisch materiaal. Ook lokale humanitaire initiatieven doen een beroep op onze ondersteuning.

De grootschalige logistieke operaties om mondmaskers en medisch materiaal te ontvangen, verdelen en vervoeren zijn dezer dagen de meest zichtbare bijdragen van Defensie in de strijd tegen de corona-epidemie. Minder zichtbaar is de steun die Defensie biedt aan kleinere initiatieven.

Lokale besturen richten bijvoorbeeld vaak opvang in voor mensen die vermoedelijk met corona besmet zijn. Vaak doen ze dat in aparte triageposten, om de ziekenhuizen niet onnodig te belasten. Voor ondersteuning kloppen ze regelmatig bij Defensie aan, vaak via het militair commando van hun provincie. Het provinciecommando legt de vragen voor aan de centrale coördinatiecel, die op haar beurt naar beschikbaar materiaal op zoek gaat.

Op die manier leverde Defensie bijvoorbeeld al matrassen, dekens en dergelijke aan Luik en Sint-Truiden. Die laatste kon heel snel terecht bij de Koninklijke School voor Onderofficieren op de campus Saffraanberg, vlak bij de stad.

Defensie blijft er dus alles aan doen om – in functie van de beschikbaarheid van materiaal – snel te reageren op vragen om hulp.

#COVID19BELDEF