-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Koning Filip bezoekt troepen in Estland

Koning Filip bezoekt troepen in Estland

 

Koning Filip heeft op 2 april de Belgische troepen in Estland bezocht. Een 260-tal Belgische militairen, de meesten van het Bataljon Ardense Jagers, nemen er sinds midden januari deel aan de NAVO-operatie enhanced Forward Presence (eFP). Onder Brits commando en samen met de 1 Estse infanteriebrigade vormen ze een battle group die de NAVO's oostelijke grens versterkt. 

Het was een indrukwekkende delegatie die dinsdagochtend neerstreek op de luchthaven van Talinn. Niet alleen onze Koning, maar ook de minister van Defensie en Buitenlandse Zaken Didier Reynders, de chef Defensie Marc Compernol en de commandant van de Landcomponent Marc Thys vertegenwoordigden ons land. 

De basis waar de Belgische militairen gestationeerd zijn, ligt in Tapa, zo'n honderd kilometer buiten de hoofdstad Talinn. De delegatieleden kregen er briefings over het doel van de opdracht, dynamische en statische demonstraties van de capaciteiten van de battle group en konden persoonlijk kennis maken met het detachement. 

eFP is een operationeel buitenbeentje: er is in Estland geen concrete vijand zoals in Afghanistan of Irak. De opdracht bestaat er dan ook niet in om een tegenstander te verslaan, maar om te bewijzen dat de NAVO-partners wel degelijk in staat zijn om samen te werken en klaar staan om hun territorium collectief te verdedigen als dat nodig is. 

Om daarvoor klaar te zijn, houdt het detachement geregeld grote oefeningen met de hele battle group, de Britse en Estse militairen dus. Dat tempo lag in het begin van de inzetperiode enorm hoog, zegt luitenant Maarten Houben van het 11 Bataljon Genie. "We werken hier met zwaar materieel op ruw terrein. Dat vraagt dus ook veel onderhoud. In het begin hadden we nauwelijks voldoende tijd om die uit te voeren. Nu, na drie maanden op operatie, hebben we daar wel een goed evenwicht in gevonden." 

Begin mei nemen de Belgen in Estland nog deel aan de grote oefening Spring Storm, meteen hun laatste oefening ter plaatse. De Fransen zullen hun opdracht overnemen.