-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Kazerne van Lombardsijde levert noodhulp

Kazerne van Lombardsijde levert noodhulp

 

Met het oog op de storm van afgelopen nacht en vandaag aan de kust, hebben twintig militairen uit de kazerne in Lombardsijde, in het kader van hulp aan de natie, de vaargeul van Nieuwpoort met zandzakken verstevigd.

De gemeente Nieuwpoort vroeg al op 11 januari om steun bij het beveiligen van de vaargeul tegen de aangekondigde storm en het springtij. Zoals de procedure voorschrijft vroeg de gemeente steun aan de provinciegouverneur. Die kan op zijn beurt de steun van het militair provinciecommando vragen, in dit geval dat van West-Vlaanderen. Hulp aan de natie is immers een van de belangrijkste taken van Defensie.

Het provinciecommando schakelde het 1 Element voor Medische Interventie en het Bataljon Artillerie in, twee eenheden die gelegerd zijn in de kazerne van Lombardsijde. Twintig militairen hielpen zandzakken vullen, transporteren en leggen. In totaal ging het over negentien ton. Ongeveer vier ton daarvan waren machinaal voorgevulde zakken uit de opslagplaatsen van de Civiele Bescherming in Jabbeke. Daarnaast had de gemeente Nieuwpoort al een deel zandzakken klaarliggen. Toch moesten ze nog een duizendtal zakken ter plekke vullen.

Wegens de dringendheid en de locatie vlak bij Nieuwpoort was het logisch om het kwartier van Lombardsijde in te schakelen. Mocht er vandaag extra steun nodig zijn, dan staat het kwartier van Ieper paraat.