-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Jobdagen bij de Marine: investeren in de toekomst

Jobdagen bij de Marine: investeren in de toekomst

 

De eerste week van februari organiseerde de Marine twee jobdagen met een dertigtal geïnteresseerden. Twee knelpuntsectoren kwamen aan bod, met name kok en technische beroepen. Aangezien de beschikbare vacatures niet zo gemakkelijk ingevuld geraken, is geschikte mensen zoeken en vinden een van de prioritaire opdrachten bij de Marine. Vandaar de keuze voor twee gerichte jobdagen.

Na een verwelkoming door fregatkapitein Peter Ramboer, directeur van het Competentiecentrum van de Marine, legden de medewerkers van de Informatiecentra van Defensie de focus op het opleidingstraject en de carrièremogelijkheden. Belangrijk om te weten is dat je een loon krijgt vanaf de eerste dag dat je een opleiding volgt bij de Marine.

Alvorens een opleiding aan te vatten, moet je eerst een selectieprocedure van drie dagen doorlopen. De eerste dag begint met medische, fysieke en psychotechnische testen. Nadat je die eerste dag geslaagd bent, ligt de tweede dag de nadruk op sporttesten en preoriëntatietesten. De derde dag eindigt met een psychotechnisch interview en een groepswerk. 

Naast het inlijvingstraject ontdekten beide groepen waar ze hun professionele opleiding gingen volgen alsook de werkplaatsen en het takenpakket indien ze voor de Marine kiezen. 

Voor de koks lag de nadruk eerder op een rondleiding in de diverse onderdelen van de koksschool, waarbij zowel de koude als warme keuken aan bod kwamen. Bij de Marine is de matroos-kok betrokken bij het bereiden van de dagelijkse maaltijden in de kombuis (scheepskeuken). Dat gebeurt soms in moeilijke omstandigheden op zee. Bovendien is de kok een belangrijke schakel voor de motivatie en gedrevenheid van de bemanning. Een goede en evenwichtige maaltijd maakt een mens immers gelukkig, daarin verschillen militairen niet van andere burgers. Naast hun taak als kok onderhouden ze ook de keukenapparatuur en gereedschappen en houden ze de bedrijfshygiëne goed in de gaten. 

Bij de kandidaat-technici werd de focus gelegd op de gespecialiseerde opleiding techniek. Die vindt bij de Marine enerzijds plaats in het Competentiecentrum in Brugge en anderzijds in Den Helder, in Nederland. Ook de verschillen binnen de ambtengroep techniek kwamen aan bod, want er is een grote diversiteit aan technische functies bij de Marine. Je kan scheepstechnicus zijn, gespecialiseerd in motoren en verantwoordelijk voor de voortstuwing van een schip, of je kan scheepselektronicus zijn, belast met het onderhoud van de wapensystemen op onze fregatten zoals Goalkeeper, Seasparrow of Harpoon-missielen.

Na de middag verplaatste de groep zich naar de marinebasis van Zeebrugge. Daar kregen ze een deskundige rondleiding aan boord van het fregat Louise-Marie. Naast een rondleiding aan boord kregen de jongeren ook de kans om met de jonge matrozen ervaringen uit te wisselen.