-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Jobdag voor technische profielen in Peutie

Jobdag voor technische profielen in Peutie

 

In de kazerne van Peutie heeft Defensie op donderdag 31 maart een jobdag georganiseerd, speciaal voor jongeren met technische profielen.

Een derde van de vacatures bij Defensie in 2016 zijn technische jobs. Voor alle componenten samen zijn dat er 300. Op de informatiestands en tijdens demonstraties komen in totaal 650 jongeren te weten dat het begrip ‘mecanicien’ een hele reeks verschillende dingen kan betekenen, van het herstellen van voertuigen tot specialist vliegtuigbewapening, van radartechnicus op een schip tot kok in de medische keten.

Het niveau van vooropleiding is minder belangrijk dan de motivatie om zich ‘on the job’ om te scholen tot vakspecialist. Dat is precies wat veel van de aanwezige jongeren nodig hebben, zo blijkt.

De meesten moeten hun studies middelbaar of hoger onderwijs nog afronden, maar komen zich al informeren en de mogelijkheden bekijken. Velen nemen ook daar geen genoegen mee en laten hun motivatie blijken aan de inschrijvingen. De organisatoren zijn alvast tevreden met de opkomst en willen in de toekomst graag een vervolg breien aan deze succesvolle dag.