-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Inlichtingendiensten gaan nauwer samenwerken

Inlichtingendiensten gaan nauwer samenwerken

 

De militaire inlichtingendienst ADIV en de Staatsveiligheid vieren op 29 november de twintigste verjaardag van hun gezamenlijk wetgevend kader. Na de goedkeuring van het Nationaal Strategisch Inlichtingenplan op 22 oktober willen de diensten op korte termijn nog nauwer samenwerken.

De Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (WIV) verschafte in 1998 eindelijk een wetgevend kader aan de inlichtingendiensten van ons land. Tot dan toe hadden de militaire inlichtingendiensten en de Staatsveiligheid ruim een eeuw na hun respectieve oprichting, zonder regelgevend kader gewerkt. In de loop van de jaren zijn de diensten naar elkaar toegegroeid, hoewel ze elk hun eigen taken, bevoegdheden en specialismen behielden.

Dit jaar keurde de Nationale Veiligheidsraad op 22 oktober het Nationaal Strategisch Inlichtingenplan goed. De beide topmannen – Jaak Raes van de Staatsveiligheid en luitenant-generaal vlieger Claude Van de Voorde van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (ADIV) – beklemtonen dat ze die samenwerking nog willen uitbreiden. Dat deden ze tijdens een persconferentie en symposium ter gelegenheid van de twintigste verjaardag van de WIV. Vooral de exploitatie en uitwisseling van informatie uit menselijke bronnen moet nog beter, om dubbel werk te vermijden, klinkt het.

Elke dienst blijft wel zijn eigenheid behouden, van een samensmelting is dus geen sprake. De ADIV blijft vooral inlichtingen verzamelen om militaire operaties in het buitenland te ondersteunen en militaire belangen in België te beschermen. De Staatsveiligheid zich richt dan weer op het opsporen van mogelijke terroristische dreigingen op Belgisch grondgebied. Hun gezamenlijke taken hebben onder meer te maken met spionage, de bescherming van het wetenschappelijk en economisch potentieel en de cybercriminaliteit.