-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Infectieziektes aan boord van schepen

Infectieziektes aan boord van schepen

 

Tijdens deze Covid-19-pandemie is het ook voor Defensie een topprioriteit om alle taken veilig uit te voeren. Na een intensieve trainingsperiode zijn Marineschepen bijna onmiddellijk inzetbaar voor gelijk welke opdracht, waar ook ter wereld. Het zijn als het ware kleine gemeenschappen. Door hun unieke structuur en indeling in departementen met elk een eigen takenpakket, kunnen ze voor langere periodes zelfstandig op zee opereren.

Ziektes en vooral infectieziektes vormen altijd een bedreiging voor de goede werking van elke gemeenschap. Bij een uitbraak zijn er strikte voorzorgsmaatregelen nodig. De voornaamste regel is te vermijden dat je organisatie erdoor getroffen wordt. Als dat toch gebeurt, probeer je het aantal geïnfecteerde mensen tot een minimum te beperken.

Aan land kan je gemakkelijk mensen in afzondering, thuisquarantaine of zelfs totale isolatie plaatsen. Aan boord van schepen en zeker varende militaire eenheden is een aanpak zoals aan land praktisch bijna onhaalbaar. Voor het vertrek op zee moet je erover waken dat niemand met symptomen aan boord komt.

Daarom is preventie het effectiefste wapen tegen een uitbraak van infecties aan boord. Om daarvoor te zorgen, plaatsen marines hun bemanning voor de afvaart een bepaalde periode in isolatie. Aan het begin van die periode wordt de volledige bemanning gescreend, waarna ze thuis een isolementsperiode doorlopen. Voor de afvaart doorlopen ze aan boord nog een effectieve test op de infectie en een bijkomende quarantaineperiode. Wie positief test, wordt uiteraard uitgesloten en kan niet deelnemen aan de campagne op zee.

Zodra de voltallige bemanning die maatregelen goed doorlopen heeft, kan het schip uitvaren. Bij tussenstops wordt het contact met de lokale bevolking tot een minimum beperkt. Om een besmetting van de bemanning te voorkomen, moet wie om operationele redenen toch aan boord komt, alle preventieregels rigoureus naleven. Om de bemanning zelf maximaal te beschermen, worden geen buitenlandse havens aangelopen. Al die maatregelen samen moeten de kans op besmetting bij de bemanning zo klein mogelijk houden.

Wanneer een marineschip zijn opdracht beëindigd heeft en er bij terugkeer in de thuishaven indicaties zijn van een mogelijke besmetting, volgt opnieuw een rigoureuze screening. Daarna moet de bemanning thuis de regels opvolgen die voor iedereen in de samenleving gelden. Zo houden ze zich klaar voor de volgende opdracht op zee.

Door onze medewerkers nauwgezet op te volgen, trachten Defensie en meer bepaald de Marine de opdrachten die de regering ons oplegt steeds zo veilig mogelijk uit te voeren.

#COVID19BELDEF