-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Infanterie houdt compagnie-oefening in Klietz

Infanterie houdt compagnie-oefening in Klietz

 

Een compagnie van zo'n honderd mannen en vrouwen van het Bataljon Bevrijding – 5 Linie is sinds 19 februari op oefening in het kamp van Klietz, in Duitsland. Daar schaven ze hun gevechtstactieken, -technieken en -procedures bij.

Verdedigende, aanvallende en stabiliserende acties passeren de revue voor de diverse wapens van het bataljon: infanteristen en hun Piranha-voertuigen met 30 en 90 mm-kanonnen. Een sniperdetachement en een sectie gevechtsgenie vervolledigen het plaatje.

De Medium Brigade heeft ook specialisten van het 18 Bataljon Logistiek ingezet, net als een sectie voor de ICT-verbindingen en een detachement van de militaire politie. Voor de eerstelijnszorg op het terrein heeft de Medische Component heeft een medische hulppost 'Role 1' met een arts ter plaatse gestuurd.

"Deze oefening biedt een grote meerwaarde", vertelt eerste-sergeant-chef Bart. "Het terrein is erg geschikt om tactieken en technieken te oefenen. De infanteristen kunnen oefenen in bebost of stedelijk gebied en de pantservoertuigen beschikken over grote open terreinen om posities in te nemen en in de diepte te observeren.

Na een eerste oefening per peloton eindigt de trainingsperiode met een oefening voor de hele compagnie, gevolgd door een evaluatie van het werk per peloton.