-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Hoog bezoek op Dynamic Move 2019

Hoog bezoek op Dynamic Move 2019

 

Op dinsdag 5 februari organiseerde de mijnenbestrijdingschool Eguermin een distinguished visitors day voor de vertegenwoordigers van de NAVO-marines en van het maritiem commando van de NAVO: MARCOM. Tijdens de briefing benadrukten de Poolse commandant M. Budzisc en de Belgische korvetkapitein F. Clauwaert de doelstellingen van zo’n virtuele oefening.

Eerst werd het scenario van de operatie Skoldian 1 toegelicht. De nadruk ligt vooral op het trainen van officieren en onderofficieren van de Standing NATO Mine Countermeasures Group 1 en 2 (SNMCMG1 en SNMCMG2).

Deze keer is de virtuele oefening Dynamic Move gefocust op een fictief eiland voor de kust van Estland. Omdat dit land niet over een grote marine beschikt en zich door zijn buurland bedreigd voelt, komt de NAVO tussen. Het scenario houdt rekening met de inzet van 50 militaire vaartuigen (grijze vloot) en de beweging van 225 koopvaardijschepen (witte vloot) in de regio. Een niet-alledaagse virtuele ontplooiing, rekening houdend met een eventuele confrontatie tussen de twee partijen.

De wargame houdt rekening met tal van parameters in de operatiezone zoals mijnenvelden, de diepte van de zeebodem, het soort zeebodem, het weer, de beperkingen voor de navigatie, windmolenparken en booreilanden. Het geheel moet een realistische interactie zijn tussen de planners en de spelers en dit altijd met de NAVO-doctrine in het achterhoofd.

Naast de oefening werd gekeken of de simulatie kan aangepast worden zodat het systeem zowel bij EGUERMIN voor mijnenjacht kan gebruikt worden als bij de Belgische-Nederlandse Operatieschool in Den Helder, waar de nadruk eerder op onderzeebootbestrijding ligt. De toekomst hangt natuurlijk af van de aankoop van de nieuwe mijnenjachtsystemen door België en Nederland.

Het conceptualiseren van nieuwe simulatoren die op diverse plaatsen kunnen gebruikt worden, zal gebeuren in overleg met de industrie die zal instaan voor het maken van de wargame. De hoofddoelstelling blijft de lage kost bij zo’n virtuele oefening. Het blijft zeker en vast goedkoper dan twintig schepen met 700 bemanningsleden op zee te sturen. Wordt vervolgd.