-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Hoog bezoek in Litouwen

Hoog bezoek in Litouwen

 

In Litouwen werkt een detachement Belgische militairen voor de internationale gevechtsgroep van de NAVO-opdracht Enhanced Forward Presence (eFP). Zij kregen op vrijdag 24 november bezoek van minister van Defensie Steven Vandeput en de commandant van de Landcomponent, generaal-majoor Marc Thys.

Een vijftigtal militairen van het 4 Bataljon Logistiek uit Marche-en-Famenne leveren in Litouwen logistieke steun aan de NAVO-opdracht. Ze maken deel uit van de compagnie Combat Service Support (gevechtssteundiensten) en voeren er ook het bevel over.

Die compagnie is een soort kruispunt waarlangs alle landen hun materieel en bewegingen op elkaar afstemmen. Elk land heeft zijn eigen methodes, eigen taal en eigen noden. Dat allemaal sereen en professioneel beheren, is een opdracht die de Belgische militairen op het lijf is geschreven.