-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Hoe staat het met operatie Vigilant Guardian?

Hoe staat het met operatie Vigilant Guardian?

 

Na de aanslagen in Parijs werd sinds eind november de aanwezigheid van militairen op straat opgedreven. Vandaag staat het risico in Brussel op drie op een schaal tot vier. Toch blijven de militairen in onze straten aanwezig.

Sinds januari 2015 vindt in het hele land operatie Vigilant Guardian plaats. Die operatie heeft als doel om de federale politie te ondersteunen. In Brussel werd de inzet nog opgedreven, omdat de terreurdreiging er hoger lag dan elders in het land.

De militairen voeren twee opdrachten uit: patrouilleren en vaste punten bewaken. Door op straat te patrouilleren kunnen ze alle gebruikers van de openbare ruimte beschermen. De vaste punten bestaan uit gevoelige plaatsen, zoals bepaalde gebouwen. Daar beschermen de militairen de mensen die op die plaats werken.

Een luitenant van het 1/3 Bataljon Lansiers schetst de grootste uitdaging van de operatie: “Een grote moeilijkheid is de routine. Daarom delen we de opdrachten vaak op in beurtrollen. Met discipline en doorzetting kunnen we geconcentreerd blijven en anticiperen op een terreurdreiging. Als we onze concentratie verliezen, kunnen zich incidenten en problemen voordoen.”

Ondanks een zekere gewenning en het lagere dreigingsniveau, blijft de bevolking de militairen op straat steunen. Als dankgebaar bieden mensen de militairen regelmatig een versnapering aan of feliciteren ze hen. Defensie kan trots op hen zijn.