-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Het Maritiem Informatiekruispunt krijgt opnieuw hulp van UAV’s

Het Maritiem Informatiekruispunt krijgt opnieuw hulp van UAV’s

 

Sinds begin september bewaken onbemande vliegtuigen (UAV's) opnieuw de Belgische kustwateren. Dit gebeurt vanuit het Maritiem Informatiekruispunt (MIK), op de Marinebasis in Zeebrugge.

De onbemande vliegtuigen van het 80 Unmanned Aerial Vehicle Squadron (80 UAV Sqn) zoeken vooral naar schepen die illegale lozingen doen in de Noordzee en dan vooral de sector vanaf de Franse grens tot Zeebrugge. Dat doen ze vanop 2000 m hoogte. Tot op heden vlogen de UAV's al 88 uur.

Om de bevindingen snel te delen met de partners van het MIK, bevindt zich hier ook een analist van het 80 UAV Sqn. Hij staat permanent in contact met de piloot en de real time observer, die de UAV bedienen vanuit de luchtmachtbasis van Koksijde.

Alle waarnemingen in verband met vervuiling door schepen geeft het MIK door aan het Directoraat Leefmilieu van de federale overheidsdienst Volksgezondheid, de bevoegde instantie voor die materie.

Sinds 2008 maakt het MIK deel uit van de Belgische kustwachtcentrale en vormt samen met het Maritieme Reddings- en Coördinatiecentrum (MRCC) in Oostende de operationele tak van de Belgische kustwacht. Hier wordt alle maritieme veiligheidsinformatie verzameld. Binnen het MIK werken drie permanente partners samen: Defensie, de scheepvaartpolitie en de douane.

Die drie instanties hebben elk hun eigen taken en houden databases bij over het reilen en zeilen in het Belgisch zeegebied. Op het MIK bundelen ze hun krachten om informatie te verzamelen, te analyseren en te delen. Een onmisbare taak, want voor onze kust ligt een van de drukste scheepvaartroutes ter wereld.

Samen drijven de kustwachtpartners en Volksgezondheid de strijd tegen de olieverontreiniging in de Noordzee verder op. Er worden minder illegale lozingen vastgesteld zodat onze voedselketen gevrijwaard wordt en het bioritme van organismen in de zee en op het strand niet gestoord worden.

Momenteel is België het enige Noordzeeland dat UAV's gebruikt als hulpmiddel om scheepslozingen op zee te controleren. België wisselt inlichtingen van de UAV's uit in het kader van het Akkoord van Bonn. De Noordzeelanden en Ierland sloten dat regionaal akkoord om de samenwerking te regelen betreffende het toezicht op en de bestrijding van zeeverontreiniging.

Andere landen tonen ook belangstelling voor het gebruik van UAV's voor maritiem toezicht. In de meeste van die landen kunnen de autoriteiten die toezicht houden op zeeverontreiniging immers geen beroep doen op dit soort middelen. Een mooi voorbeeld van het doeltreffend inzetten van militaire middelen voor de samenleving.