-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

“Het einddoel is dat de Malinezen zelf de training in handen nemen”

“Het einddoel is dat de Malinezen zelf de training in handen nemen”

 

België neemt al sinds 2013 actief deel aan de Europese trainingsmissie in Mali (EUTM Mali). Sinds juli 2016 heeft de Belgische Defensie ook de leiding over de 575 militairen sterke missie. Een van de pijlers waarop die is gebouwd, is de Education and Training Task Force (ETTF), gebaseerd in Koulikoro.

“De hoofdopdracht van de ETTF is om de Malinese strijdkrachten te trainen op individueel, pelotons- en compagnieniveau”, zegt kolonel Erik Norga, commandant van de ETTF. “We hebben hier twee grote structuren. Het Leadership and Education Team focust zich op leiderschap en methodologie voor compagniecommandanten. Daarnaast leert de Mobile Training Task Force de Malinese strijdkrachten tactische procedures aan.”

Sinds 2013 passeerden er al ongeveer negenduizend soldaten in het EUTM-trainingscentrum in Koulikoro. “De grote meerderheid hebben we opgeleid tijdens de eerste twee mandaten”, aldus brigadegeneraal Peter Devogelaere, commandant van de missie. “In die periode passeerde in Koulikoro de ene battlegroup na de andere, ongeveer zeshonderd militairen per opleidingscyclus.”

Tijdens het huidige derde mandaat zijn de cursussen echter meer gespecialiseerd en gefocust. De EUTM richt zich nu op de opleiding van Malinese instructeurs. Volgens dat train-the-trainerconcept nemen de Malinezen het onderricht in eigen handen en geven ze de opgedane kennis zelf door.

In het trainingscentrum van Koulikoro geven instructeurs uit 24 landen les. Ze werken allemaal volgens dezelfde NAVO-doctrine. Toch bestaat er altijd het gevaar dat er nationale nuances in de tactieken sluipen. “Dat is inderdaad soms moeilijk”, zegt Louise, een Engelse instructrice. “Om dat te voorkomen, komen we regelmatig met alle instructeurs samen en bespreken we de tactische procedures die we de Malinezen zullen aanleren. Zo lijnen we alles op en verwarren we de soldaten niet wanneer we hen les geven.”

Die aanpak lijkt te werken. “Ons mandaat laat ons niet toe om de opgeleide eenheden op het terrein te volgen”, zegt kolonel Norga. “We kunnen echter wel zeggen dat de strijdkrachten die hier training hebben gevolgd op een hoger niveau staan dan de gemiddelde Malinese soldaat. We hebben bovendien nog geen berichten ontvangen dat onze eenheden slecht presteren in het noorden.”