-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Het DNA van de zee zit in hun bloed

Het DNA van de zee zit in hun bloed

 

De ENS (École Nautique/Nautische School ) is verantwoordelijk voor alle nautische opleidingen bij de marine. Als onderdeel van het Competentiecentrum van de Marinecomponent ontvangt de ENS jaarlijks een 600-tal leerlingen. De cursussen variëren van één week tot twee jaar. De nadruk ligt vooral op het in de praktijk brengen van de aangeleerde theorie.

Momenteel is de nieuwe lichting navigatieofficieren volop aan de vakopleidingen bezig. Afgelopen zomer voerden ze al een opleidingscampagne uit die hen langs Newcastle, Londen en Saint-Malo bracht. Tijdens die belangrijke periode op zee leerden ze varen in nauwe vaarwaters, een schip op zee bevoorraden en natuurlijk ook wacht lopen in doublure als assistent-officier van de wacht.

Sinds september is de tijd aangebroken om zich in het vak te verdiepen. De opleiding is gericht op het behalen van het internationale zeevaartattest STCW, de felbegeerde parel op de kroon. Dat attest moeten de leerlingen behalen bij de ENS en de VDAB in de Zeebrugse haven. Daar trainen ze op verschillende simulatoren, zoals voor radar, communicatie en navigatie.

In de navigatiesimulator leren de leerlingen gevaarlijke situaties op zee beter inschatten. Hierbij ligt de nadruk op communicatie met andere scheepvaart en op de voorrangsregels. Zo bereiden ze zich voor op hun kwalificatietest als navigatieofficier in het voorjaar van 2018.

Een andere vakopleiding is de basisopleiding varen met een RHIB, een gemotoriseerde rubberboot met vaste bodem. Tijdens die zeer intensieve cursus bij de Nederlandse Koninklijke Marine leren ze vooral praktische vaardigheden aan, met de nadruk op veiligheid en stuurmanskunst. Na de cursus moeten de deelnemers veilig en met voldoende zelfvertrouwen kunnen handelen in situaties waarin de RHIB wordt ingezet.

Met de herfstcampagne in het Hoge Noorden hebben de kandidaten assistent-officier van wacht uiteindelijk hun opleidingstraject beëindigd.