-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Herdenkingen 11 november: meer dan ooit herinneren

Herdenkingen 11 november: meer dan ooit herinneren

 

Dit jaar stond de plechtigheid op 11 november in het teken van 98 jaar Wapenstilstand. Traditiegetrouw wakkerde koning Filip de vlam aan bij het graf van de Onbekende Soldaat, in hartje Brussel. Daarmee bracht hij hulde aan de helden van beide wereldoorlogen en de militairen die sinds 1945 sneuvelden tijdens operaties.

Veteranen, oud-strijdersverenigingen en scholieren vullen de tribunes rond de Congreskolom. Ook verkozenen en leden van binnen- en buitenlandse delegaties zijn aanwezig bij de parade van de militaire detachementen. Terwijl de koning een bloemenkrans neerlegt aan de voet van het graf van de Onbekende Soldaat, weerklinken wijd en zijd 21 kanonschoten van het Bataljon Artillerie. De koning praat even met de veteranen. Dan groet hij de oud-strijdersverenigingen en mengt hij zich onder de aanwezigen.

11 november is een dag van herdenking maar ook een dag om de vredesboodschap aan de volgende generatie door te geven. Met de aanslagen van 22 maart lijkt een nieuw soort oorlog België te bereiken. Op die nieuwe conflicten van de 21ste eeuw hebben de oud-strijders van de Tweede Wereldoorlog een strenge kijk. Door de beide wereldoorlogen te blijven herdenken, kennen ook de jongere generaties de barbaarse ontsporingen uit het verleden en kunnen zij op hun beurt zeggen "dat nooit meer".